Wijk bij Duurstede, 23 april 2018. Op dinsdag 17 april was de praktijkproef voor de 200 Wijkse scholieren van de groepen 7. De routes waren met rood en blauw gekleurde pijlen uitgezet. Route ROOD startte vanaf school De Horn en route BLAUW startte van de school Het Palet. Er waren controleposten langs de route bemand door ouders en vrijwilligers om te zien of de kandidaten geen verkeersfouten maakten. In Wijk bij Duurstede zijn de knelpunten Peperstraat (niet fietsen) en de kruispunten Veldpoortstraat/Singel en Steenstraat/Zandweg moeilijke situaties voor de kandidaten. Het niet fietsen in de Peperstraat was door alle kandidaten heel goed begrepen, jammer dat een aantal volwassenen zich er niets van aantrok en gewoon bleef fietsen.

Goed gedaan

De leerlingen van groep 7-A van school “De Wegwijzer” hebben het dit jaar het beste gedaan. Louis van deze groep was de allerbeste van alle kandidaten uit Wijk, Cothen en Langbroek, geen fouten in de theorie en ook de praktijkproef foutloos gereden. Hij werd met een luid applaus door de mede leerlingen van harte gefeliciteerd en kreeg van VVN een extra mooie sleutelhanger. Ook Jesse, Lotte, Melle en Step van de Wegwijzer hebben het met maar één fout heel goed gedaan. Van de school `t Palet was Lara de beste, zij had ook maar één foutje gemaakt. Alle andere leerlingen van de scholen Werkschuit, Regenboog, De Horn en Het Anker zijn allemaal geslaagd voor het verkeersexamen. Gefeliciteerd jullie allemaal!

Cothen en Langbroek

Op donderdag 19 april vond het praktijk verkeersexamen in Cothen & Langbroek plaats. Daar fietsten ca. 60 leerlingen een parcours van Cothen naar Langbroek en weer terug. De leerlingen uit Langbroek startten vanaf de school Piet de Springer richting Cothen en de leerlingen uit Cothen startten vanaf de St. Carolusschool richting Langbroek. De route was s’morgens door VVN uitgezet met geelgekleurde bordjes met blauwe pijl. Langs dit parcours zaten 6 controleposten. Een moeilijk punt was het oversteken van de Doornseweg bij de bushalte, daar moesten alle kandidaten netjes afstappen en met de fiets aan de hand het zebrapad oversteken. Helaas hebben twee kandidaten dit niet gedaan en gingen geheel of gedeeltelijk fietsend over de zebra en dat mag niet. Deze twee zijn voor hun praktijkproef gezakt en mogen het volgend jaar overdoen. De rest van de leerlingen van de St Carolusschool, Toermalijn en Piet de Springer zijn allemaal geslaagd. Ook jullie allemaal van harte gefeliciteerd, alle kandidaten kregen een VVN sleutelhanger.

Computer-examen

Voor het eerst dit jaar hebben twee scholen meegedaan aan het theorie examen via de computer website van Veilig Verkeer Nederland. Dit is goed bevallen op een aantal op- en aanmerkingen na die door de examencommissie zal worden geëvalueerd. Theorie Verkeersexamen maken via de website van VVN, is een trend die zich de komende jaren verder zal doorzetten.

Goe geoefend

Het examen comité van VVN kreeg de indruk dat er door de leerlingen goed was geoefend. Om leerlingen van de basisscholen vertrouwd te maken met het verkeer is oefening en begeleiding door de ouders/verzorgers absoluut noodzakelijk. Scholieren die na de basisschool naar het middelbaar onderwijs gaan, moeten vaak langere afstanden met de fiets afleggen, het verkeersexamen in groep 7 is een basis. Om er van uit te gaan dat ze dit veilig kunnen en blijven doen en niet alleen een keertje tijdens het examen, is oefening en begeleiding onontbeerlijk. Veilig Verkeer Nederland ziet hier toch echt een taak van de ouders/verzorgers om hier meer aandacht aan te besteden. Nog veel gemaakte fouten zijn toch, het niet goed achterom kijken en hand uitsteken als men links afslaat.

Vrijwilligers

Veilig Verkeer Nederland afdeling Wijk bij Duurstede/Cothen en Langbroek bedankt alle vrijwilligers die de controleposten hebben bemand en mee hebben geholpen met het nakijken van het theorie examen. Ook dank aan de scholen en de gemeente Wijk bij Duurstede de Politie voor hun medewerking, zonder die hulp hadden wij dit verkeersexamen niet opnieuw, zoals elk jaar succesvol kunnen organiseren.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha