Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen. 

Wijk bij Duurstede, 22 januari 2018. Onlangs heeft Jan Oechies, de fractieleider van de Socialistische Partij (SP), zichzelf kort voor de Gemeenteraadsverkiezingen, weer eens geïnterviewd! Hij is van mening afstand te moeten nemen van de andere collegepartijen nu de budgetoverschrijdingen en de nutteloze investeringen met betrekking tot Samenwerking Houten en het project Toekomstblik zo overduidelijk zijn geworden.

Vragen van WijkNU

Als lokale partij in de gemeenteraad heeft WijkNU (voorheen BBNu) haar ongenoegen kenbaar gemaakt over het plotseling mislukken van de samenwerking met Houten. WijkNU heeft een motie van ‘treurnis’ ingediend en meerdere malen vragen gesteld over onder andere de kosten die in dit traject gemaakt zijn. Het College (waar ook de SP in zit) gaf toen aan slechts voor een substantieel bedrag aan externe adviseurs uitgegeven te hebben. Men wist al lang dat er voor tonnen aan ambtelijke uren was geïnvesteerd die voor de goede orde maar even worden vergeten. Tijdens de betreffende Raadsvergadering wist opeens niemand van het College (waar ook de SP in zit) meer hoe hoog dit bedrag was.

De door WijkNU gestelde vragen zijn nooit door het College (waar ook de SP in zit) beantwoord. Dit blijkt een terugkerend fenomeen; het College (waar ook de SP in zit) heeft inmiddels een dermate arrogante opstelling dat het steeds vaker durft te zeggen: “Hier ga ik u geen antwoord op geven!”

“De SP heeft over eerder genoemde punten in de betreffende Raadsvergadering géén kritische vragen gesteld; deze grootste collegepartij doet dat vaak pas achteraf! Wanneer het gaat om vragen over gemeenschapsgeld dat over de balk wordt gegooid, ben ik al jaren een eenzaam roepende in de woestijn”, aldus Wietze Smit, fractieleider van de enige lokale partij, die na 16 jaar in de Gemeenteraad de tijd rijp acht zichzelf ook maar eens te gaan interviewen.

Verkiezingsretoriek

Met de beantwoording van eerdergenoemde vragen van WijkNU wordt door het College (waar ook de SP in zit) blijkbaar gewacht op schriftelijke vragen van een coalitiepartij. Dit heeft alles natuurlijk met de komende verkiezingen te maken! “De SP klopt zich op de borst met externe benchmarks over hoe goed ze het al 12 jaar doen en is continue bezig allerlei (dure) blunders onder het tapijt te vegen. Een buitengewoon vervelende gewoonte die de inwoners zo onderhand echt beu zijn. Net als de voortdurend stijgende lasten, minder zorg en een dalend voorzieningen niveau”. Aldus de immer optimistische Wietze Smit die blijft vertrouwen op een goede toekomst voor de inwoners van onze Gemeente.

De rol van de SP en het College

De rol van de grootste coalitiepartij SP in de mislukte samenwerking met Houten en de slappe uitkomsten van project Toekomstblik is duidelijk: de SP heeft constant tegengewerkt! Deze tegenwerking heeft geresulteerd in onvoldoende meedenken/meewerken aan een goed plan, het voorkomen dat geld over de balk wordt gesmeten en het houden van risico’s op een acceptabel niveau. Deze tegenwerking heeft ook de focus verschoven: de noodzakelijke verbeteringen aan onze ambtelijke organisatie (en dan praten wij niet over bezuinigingen) zijn door de Coalitiepartijen (waar ook de SP in zit) niet opgepakt.

“Dit maakt de SP ongeloofwaardig en het hele interview van Jan Oechies met Jan Oechies een mislukte poging tot schoonvegen van hun eigen straatje. Een straatje dat met de huidige uitkomsten van 12 jaar SP alleen nog maar schoon te vegen is met nieuwe bezems”. Aldus Wietze Smit.

Lokale partijen gaan het goed doen in maart

Gelukkig hebben oud-ondernemer Wietze Smit en zijn achterban daar duidelijke ideeën over (vertaald in het verkiezingsprogramma) en vertrouwen zij erop dat de burgers van onze Gemeente dit ook niet langer tolereren. De burgers willen weer dat er écht naar hen geluisterd wordt en dat zij serieus genomen worden. Er is een duidelijke landelijke trend zichtbaar: de burger heeft het meeste baat bij een lokale partij! De voorspelling is dan ook: minimaal 30% van de kiezers gaan stemmen op lokale partijen!.

Laatste vraag van Wietze Smit aan Wietze Smit, hoe is dit interview bevallen? Glimlachende Wietze: “ik ben normaal gesproken kritischer vragen gewend maar dit is zeker voor herhaling vatbaar”.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha