Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 11 december 2017. De Wijkse gemeenteraad neemt deze week een besluit over het krediet om het oude stadhuis te renoveren en geschikt te maken als museum. SP-fractievoorzitter Jan Oechies ziet in dat dit nodig is. Het monumentale pand is aan een opknapbeurt toe. “Of het nu een kantoor wordt, of een jeugdherberg of een museum; er moet nu iets gedaan worden. Wel is het dan goed om ook de buren hierbij te betrekken. Zo hebben wij vernomen dat de kerkgenootschappen inmiddels wel mee willen denken. Goed om zo het hele plaatje inzichtelijk te krijgen”, meent hij.

Het grootste deel van het door het college gevraagde budget is sowieso dus nodig voor een renovatie. Slechts een kleiner deel van het budget is nodig om het pand geschikt te maken als museum. “Het pand is nu enkele eeuwen oud en de laatste decennia is er alleen knip en plakwerk gedaan. Zeker met alle eisen van vandaag de dag, moet dat eens anders. Politiek was er altijd al een breed gedragen wens om een museum op de Markt te hebben. Dan is dit een logische keuze”, bekijkt Oechies.

De Sp-er ving geluiden op dat de twee kerkgenootschappen die eigenaar zijn van de grote kerk ook plannen hadden. Door onderlinge verdeeldheid waren zij eerder afgehaakt bij de gesprekken met de gemeente. Daar stak Oechies zelf vervolgens tijd in en ging het gesprek aan met de kerkbesturen. Dat leverde de benodigde eendracht op. “Ook de beide besturen zien nu in dat samenwerking met de gemeente voor de toekomst voor alle partijen winst is. Ze willen dus echt samen optrekken om er iets moois van te maken.”

Volgens Oechies is dit het moment om de door de politieke partijen gewenste samenhang te krijgen. Hij is erg tevreden dat de twee voorzitter van de kerkenraden al met wethouder Wil Kosterman (GroenLinks, portefeuillehouder Cultuur) hebben gesproken. “De komende week besturen en de raden van beheer bijgepraat door de verantwoordelijk ambtenaar. We zullen afwachten wat daar uit gaat komen. We denken dat met en een nieuw museum, en de kerk en het traject rond de Markt de binnenstad en nog bruisender geheel gaat worden”, besluit de fractievoorzitter.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha