Wijk bij Duurstede,  25 juni 2021.  Op 27 mei stelde Ed Speijer van de VVD fractie schriftelijke vragen aan het college over inzet cliënten RSD bij fruitbedrijven. Op 22 juni werden de vragen beantwoord en zijn sinds 25 juni te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: 'Naar aanleiding van de overwegingen om tijdelijke huisvesting te realiseren voor Oost Europese werknemers vraagt de VVD zich af of dit werk wellicht ook verricht kan worden voor cliënten van de RSD, die via dit soort trajecten kunnen participeren om vervolgens via dit gestructureerde werk klaargestoomd worden voor toekomstige betaalde banen in- of buiten Wijk bij Duurstede. Hierbij denken wij aan inwoners die nu nog afstand hebben tot betaald werk of mensen die net even een zetje nodig hebben om hun zelfvertrouwen terug te krijgen.

Als voordelen zien wij als VVD, dat mensen kansen worden geboden om te participeren en hun eigenwaarde kunnen versterken, er door de werkgever(s) en overheid geen extra geld hoeft te worden gespendeerd aan de buitenlandse werknemers (denk aan reiskosten, extra verzekeringen, huisvesting en wellicht WW-uitkeringen). Ook wordt het risico op bedrijfsongevallen beter gemanaged omdat de doelgroep uit Wijk beter onderling kan communiceren'.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha