Wijk bij Duurstede,  9 april 2021.  Op 11 maart stelden Jos Soons  en Niek van Staaden van de Duurzaam Wijk en GroenLinks fracties schriftelijke vragen aan het college over duurzaam verbranden.  Op 6 april werden de vragen beantwoord en zijn sinds 9 april te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: 'Wat zie je op de foto? Een moderne vorm van slash & burn cultuur, waar je op school over leerde dat dit de eerste vorm van primitieve landbouw was.... Nu wordt het verbranden van geruimde fruitbomen hier gehanteerd om plaats te maken voor zonnevelden. Normaal gaat en moet alles de versnippermachine in voor de (bij)stook in onze energiecentrales maar nu wordt de CO2 op de minst duurzame manier zomaar de lucht in geblazen om plaats te maken voor duurzame zonnepanelen. Dit is natuurlijk goedkoper maar heeft niets met duurzaam te maken.

Wat zeer kwalijk is, is het gebruik van niet organische materialen om het ‘verbranden’ van het ‘vers’ gesnoeide/gerooide hout mogelijk te maken. Het is eigenlijk geen verbanden maar meer een smeulend vuurtje van organisch materiaal dat (in dit geval) m.b.v. autobanden dagenlang voortduurt. Smeulend ‘vers’ hout kan niet volledig verbranden tot CO2 en H2O maar levert de meest vervuilende, kankerverwekkende stoffen op.

Dan is er toch sprake van een milieudelict waarbij niet alleen de lucht maar ook de bodem vervuild wordt? De omwonenden worden dus dagenlang blootgesteld aan gevaarlijke stoffen zonder dat ze hiervoor gewaarschuwd zijn. Door uitlekken zal niet alleen de bodem maar ook het grondwater vervuilen wat ook weer gevolgen heeft voor de kwaliteit van het water en indirect van producten die geteeld worden en het bodem- en waterleven in de directe omgeving. Stoffen die niet thuis horen in onze kringloop waar we allemaal deel van uitmaken.

De vraag is: is hier vergunning voor aangevraagd? Zo ja, hoe kan het dat de gemeente hier vergunning voor verleend heeft? In het eerste geval kan de BOA er achteraan (en een flinke boete laten uitschrijven), in het tweede geval heeft de gemeente er weer een probleem bij want hoe leg je dit nu weer uit...

Wat vinden de zonnevelden bouwers/exploitanten van deze methode om een boomgaard op deze wijze ‘schoon’ op te leveren? Dit is niet goed voor hun imago en de publieke discussie. Hoe kunnen we voorkomen dat dit nog een keer gebeurt? Hoe kunnen we borgen dat het schoon opleveren van een perceel daadwerkelijk schoon wordt opgeleverd?'.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha