Wijk bij Duurstede,  9 april 2021.  Op 2 maart stelde Jeroen Brouwer van de SP fractie schriftelijke vragen aan het college over het lokale lusten bij duurzaamheid.  Op 6 april werden de vragen beantwoord en zijn sinds 9 april te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: 'Bij duurzame energievoorzieningen is de verdeling van de lokale lasten en lusten een belangrijk item. Draagvlak voor duurzaamheid kan komen door een hoge ‘lokale lusten’. Nu de lokale lasten (OZB, Afvalstoffenheffingen) bijvoorbeeld al jaren stijgen, dankzij het rechtse bezuinigingsbeleid van Rutte waarbij gemeenten meer taken krijgen maar minder budget, zou het een idee kúnnen zijn dat door de inzet op duurzaamheid er ook ‘lokale lusten’ ontstaat.

Bij elk voorbeeld voor zonnevelden of windmolens wordt ook vaak aangehaald hoeveel Wijkse, Cothens en Langbroekse huishoudens op deze manier van stroom zouden kunnen worden voorzien. Een hoge ‘lokale opbrengst’ zou voor de SP een goede voorwaarde kúnnen zijn van nieuwe energieopwekkende initiatieven, net als dat gezondheid dat is. Dat zou bv al een bredere basis geven voor draagvlak.

Op Wijksnieuws.nl hebben wij diverse ingekomen stukken gelezen over de biovergister die Jaren geleden vergund is en in Cothen komt. Nu is biovergisting als duurzaamheidsmaatregel sinds de toestemming van de gemeenteraad in een ander daglicht komen te staan. Maar dat maakt een genomen besluit niet anders.

In dit ingezonden artikel* lezen wij echter wel wat opmerkingen, waar we van het college willen vragen om op te reageren. Via deze weg doen wij dat.

Tevens hebben wij wat geluiden gehoord mbt de zonnevelden zoals deze nu ingepland/vergund zijn. Ook hier is geld mee te verdienen voor de gehele omgeving, en niet alleen voor de betrokken agrariër en (vooral) de ontwikkelaars. Omdat we toch bezig zijn, stellen we ook hier enkele vragen over.

De hoofdvraag zijn we lokaal vol op bezig met het invullen van initiatieven. De gemeente besteedt ook een flink deel van het budget aan duurzaamheid. De vraag is dan ook wat die projecten opleveren. Wat zijn de lusten tov de lasten? Wat leveren al die initiatieven de lokale samenleving nu op? Want we krijgen al te weinig budget vanuit Den Haag. Dan moeten we dus extra goed kijken naar de verhouding tussen de lusten en de lasten'.

Achtergrond informatie en een tijdlijn leest en ziet u terug in gerelateerde artikelen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha