Wijk bij Duurstede,  26 maart 2021.  Op 5 maart stelde Bart van Asperdt van de D66 fractie schriftelijke vragen aan het college over het e-mail bericht van college van burgemeester en wethouders 5 maart. Op 23 maart werden de vragen beantwoord en zijn sinds 26 maart te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen:'Via de e-mail bereikt de fractie van D66 op vrijdag 5 maart (10:12 uur) namens het college een bericht. Genoodzaakt door alles wat er de afgelopen dagen in de media is verschenen, voelt het college toch de behoefte om een en ander toe te lichten. De stelling luidt dat ten onrechte door media zou zijn aangegeven dat het college heeft besloten om uit de RES of uit de samenwerking Kromme Rijnstreek te stappen. Er zou een andere indruk gewekt zijn in de media en het college vindt dat spijtig. Het vooralsnog geen zoekgebieden aanwijzen is, naar stelling van het college in dit bericht, geïnterpreteerd als ‘uit de samenwerking stappen’ en het college vindt het spijtig dat een dergelijke indruk is gewekt in de media. D66 wil ook hier graag opheldering over en heeft daarom aanvullende vragen. Zowel over de actieve informatieplicht die het college richting de gemeenteraad heeft, maar vooral ook over de communicatie van het gemeentehuis richting inwoners, andere overheden en andere belanghebbenden wil D66 duidelijkheid.

Het college vindt het ontstane beeld zelf spijtig. D66 vraagt zich af hoe dat komt en of -en zo ja, in hoeverre- het college hier zelf ook een rol bij speelde. D66 vraagt zich tevens af wat het college nu gaat doen om de door het college geconstateerde spijtige indrukken die nu zijn ontstaan te herstellen. Bijvoorbeeld of het college rectificatie aanvraagt (of inmiddels heeft aangevraagd) of door andere acties. Wat gaat het college nu doen? D66 wil graag opheldering en heeft veel behoefte aan duidelijkheid'.

Meer achtergrond informatie over dit onderwerp kunt u lezen in de gerelateerde artikelen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha