Wijk bij Duurstede,  26 maart 2021.  Op 2 maart stelde Bart van Asperdt van de D66 fractie schriftelijke vragen aan het college over mediaberichtgeving windenergie. Op 23 maart werden de vragen beantwoord en zijn sinds 26 maart te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: 'Verbazing alom bij de raadsfractie van D66 na het lezen van het AD op 1 maart 2021. De wijze waarop het college van burgemeester en wethouder communiceert in het duurzaamheidsdossier, is de fractie een raadsel. De fractie wil hierover opheldering. D66 maakt zich ernstige zorgen over de voortgang van het duurzaamheidsdossier. Waar is de intrinsieke motivatie van de gemeente Wijk bij Duurstede om gezamenlijk te zoeken naar draagvlak en naar geschikte locaties voor zon en wind?

Eén van de hamvragen is welke rol de motie van coalitiepartner VVD heeft gespeeld bij het eenzijdige besluit om de gezamenlijke zoektocht te staken. Er ontstaat nu een onduidelijke en onwenselijke situatie: immers besloot de raad eerder om met de gezamenlijke zoektocht in te stemmen. Gaat gemeente Wijk bij Duurstede nu zelf op zoek naar geschikte locaties voor windenergie op haar grondgebied? Het is ongebruikelijk en onwenselijk dat gemeenteraadsleden nieuws uit de krant vernemen. De fractie van D66 is over deze handelswijze ontdaan: “De gemeentewet verplicht individuele wethouders en het college als geheel om de gemeenteraad volledig en correct te informeren. Dit heet actieve informatieplicht en is in de Gemeentewet vastgelegd. De wethouder en het college beloofden eerder al eens beterschap, juist ook specifiek op het maatschappelijk gevoelige duurzaamheidsdossier. Een collega raadslid sprak toen zelfs van een beginnersfout. Toch mag ik steeds alles weer uit de krant vernemen. Dit is zeer onwenselijk, omdat ik als gemeenteraadslid zo niet goed in staat ben om het gemeentebestuur te controleren. Dit moet het college zich aantrekken. Daar komt nog bij dat ook de buitenwereld en direct betrokkenen alles uit de krant moeten vernemen. Dat doet de positie van gemeente Wijk bij Duurstede gewoon geen goed. En de bestuurbaarheid van deze gemeente ook niet. D66 wil dat het college snel opheldering geeft'.

Meer achtergrond informatie over dit onderwerp kunt u lezen in de gerelateerde artikelen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha