Wijk bij Duurstede,  26 maart 2021.  Op 1 maart stelde Jeroen Brouwer van de SP fractie schriftelijke vragen aan het college over de gevolgen van Diftar. Op 23 maart werden de vragen beantwoord en zijn sinds 26 maart te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: 'Helaas was een enquête onder 917 inwoners geen reden voor de coalitie om nog eens na te denken over diftar. Het college kan dus verder gaan met de voorbereidingen voor de invoering op 1 april, zoals besloten in mei 2020. De SP blijft zich afvragen of dit de meest toekomstgerichte manier van afvalwerking is. De toekomst zal dat duidelijk maken. Want over één zaak zijn bijna alle partijen het wel eens; we moeten anders omgaan met afval. En niet alleen consumenten; wij staan immers pas aan het einde van de keten en vragen niet altijd om een ingepakte komkommer en betalen liever minder voor een samengepakt/gesteld pakket omdat het goedkoper is, terwijl dit meer afval (plastic en karton) met zich meebrengt. Ook producenten zouden dus best een stapje harden mogen lopen.

Tijdens het debat bleven er echter nog wat vragen onbeantwoord. Hierbij gaat het ook om vragen die juist terugkomen bij in inwoners die mee hebben gewerkt aan de enquête. Vragen die vaak meer dan terecht zijn. Helemaal als we bij het debat te horen hebben gekregen dat men ‘wat vergeten is’, bij het uitwerken van de verordening, waarin de tarieven staan vermeld. Nu zullen we niet ontkennen dat diftar best goed kan werken. Maar als draagvlak en 100% medewerking het succes bepalen, dan is onduidelijkheid een groot probleem.

Ook stellen we wat vragen over een rapport ‘Diftar als beleidsinstrument bij huishoudelijk afvalbeheer’ van Rijkswaterstaat (25 januari 2021), waarnaar partijen en het college tijdens het debat verwezen. Dit omdat in het aangegeven rapport (van Rijkswaterstaat) blijkbaar moet staan dat diftar het beste is. Hier vinden wij echter wat passages, waar we het college graag wat over horen. Omdat het college en de partijen dit aanhaalden zijn wij het goed gaan lezen en dus stellen we hier maar vragen over.

Al is het maar om er lessen uit te trekken'.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha