Wijk bij Duurstede,  12 maart 2021.  Op 9 februari stelde Bart van Asperdt van de D66 fractie schriftelijke vragen aan het college over Brede school de Heul. Op 9 maart werden de vragen beantwoord en zijn sinds 12 maart te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Op 10 november 2020 nam het college van burgemeester en wethouders een motie van D66, PCG en SP over om de bouw van Brede School te Heul te versnellen. De raad sloot zich aan bij het college en nam de motie unaniem over. Het college was hier blij mee en gaf op 10 november 2020 aan dit te zien als een steuntje in de rug. Er moet een nieuw IHP komen, aldus het college. Maar dat kan niet zonder overleg van de schoolbesturen en het college heeft goede hoop.

De door het college overgenomen en door de gemeenteraad raadsbreed gesteunde motie verzoekt het college om voor het zomerreces van 2021 aan de gemeenteraad een voorstel voor te leggen dat zicht geeft op de start van de bouw van de nieuwe Brede School de Heul. Tevens verzoekt de motie het college om alle acties te nemen die dit proces kunnen bespoedigen, zodat de schop in 2022 of zoveel eerder als mogelijk de grond in kan.

Het college gaf aan dat een nieuw IHP en overeenstemming hierover met de schoolbesturen van belangrijk is. Hier is overleg voor nodig, dat moet leiden tot een gezamenlijke visie voor 1 mei, aldus het college. D66 is benieuwd hoe het staat met dit proces alsmede met de uitvoering van de gehele motie. Ook wil D66 graag van het college weten of het college nog aanvullende steun van de gemeenteraad nodig heeft om nieuwbouw van Brede School de Heul te laten slagen. D66 wil als onderwijspartij er alles aan doen om dit proces te versnellen".

brede school deheul

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha