Wijk bij Duurstede, 19 februari 2021. Op 4 januari stelde Jeroen Brouwer van de SP fractie schriftelijke vragen aan het college over prestatieafspraken woningcorporaties. Op 9 februari werden de vragen beantwoord en zijn sinds 19 februari te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Voor de SP is het Woon-dossier nog steeds een van de belangrijkste. De laatste weken kreeg de raad hier enkele waardevolle memo’s over. Helaas kiest het college keer en keer voor deze weg van infomeren. Zij maakt, naar goed gebruik, recht van de mandaatregelingen. Deze stellen immers de wethouder(s) in staat zaken op te pakken, zonder met voorstellen naar de raad te komen.

Sterker nog: de afspraken met de corporaties zijn ook nog eens nergens te vinden op de gemeentelijke website.

Toch vinden wij als SP dat het via deze manier communiceren een stap terug is. Van een helder en transparante werkwijze naar een gesloten bolwerk. Een stap terug in de tijd. En dat terwijl het coalitieakkoord juist zo vol staat met ‘nieuwe’ manieren van werken. Een volgende element dat blijkbaar geen prioriteit heeft". De volledige toelichting is te lezen op de website van de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha