Wijk bij Duurstede, 2 februari 2021. In een persbericht op 18 november liet de gemeente weten dat Boa’s vooral waarschuwden bij het niet aanlijnen en niet opruimen van de behoefte van de uitgelaten honden. De niet opgeruimde behoefte van honden staat al jaren met stip op 1 bij inventarisaties wat inwoners als overlast ervaren. De gemeente maakte duidelijk dat aan het waarschuwen een einde is gekomen en er gehandhaafd gaat worden.

Onduidelijk

Op 30 november werden schriftelijke vragen aan het college gesteld over onduidelijkheden rond het hondenlosloopgebied bij het evenemententerrein. Een inwoonster had aangegeven dat de bewijzering niet duidelijk was. Antwoord op één van de vragen was: “De honden losloop gebieden zijn door de gemeente bekend gemaakt op de website en door middel van folders. Alle aanwijzingen zijn informatief maar hebben geen rechtsgeldigheid. De rechtsgeldigheid is de beschrijving die is opgenomen van het gebied in de APV van de gemeente Wijk Bij Duurstede en iedere inwoner van Wijk Bij Duurstede wordt geacht deze te kennen. Op het evenemententerrein zijn geen bordjes geplaatst om het hondenlosloopgebied te markeren. Dit staat wel beschreven in de folder en op de website. De gemeente gaat in januari drie grotere informatieborden plaatsen bij het evenemententerrein met daarop een plattegrond met het losloopgebied, maar ook de verblijfsregels en aanwezige voorzieningen zoals prullenbakken en bankjes. Daarmee worden onduidelijkheden ter plaatse weggenomen”. Inmiddels zijn deze borden geplaatst.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha