Wijk bij Duurstede, 29 januari 2021. Op 23 december stelde Jeroen Brouwer van de SP fractie schriftelijke vragen aan het college over media en diftar. Op 26 januari werden de vragen beantwoord en zijn sinds 29 januari te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Tijdens de laatste raadsvergadering was de VVD blij met de lage OZB verhoging. Het college heeft gekozen om voorlopig deze enkel te verhogen met de inflatie en deze verder onder de loep te nemen bij de behandeling van de grote tekorten die er dankzij het rechtse bezuinigingsbeleid al jaren zijn. Goed idee om dit zo te doen. De crisis kost al genoeg. Maar er staan meer lastenverhogingen in de begroting. Lastenverhogingen waar deze coalitie en dit college minder over communiceert. Zo heeft het rechtse, landelijke kabinet (VVD, D66, CDA en Christen Unie) er voor gekozen om de lasten op afval flink te verhogen. Dat is terug te zien in de stijgende lokale lasten.

Het is zo’n typisch voorbeeld die de SP al jaren aanhaalt: het Rijk goed is om de lusten (overschotten voor de crisis) zelf op te nemen en de lasten vooral neerlegt bij gemeenten en haar inwoners. Of het nu om minder politieagenten gaat (waardoor de gemeenten BOA’s aan moet stellen, die ons geld kosten en waarbij de inkomsten uit boetes naar het Rijk gaan) of milieuwetgeving (strengere regels die gemeenten moeten controleren voor tienduizenden euro’s per jaar) of de kortingen in het sociaal domein (minder zorg en welzijn den wel meer kosten).

Helaas blijken dergelijke berichten maar matig interessant te zijn voor de media. Zij verhaalt wel over OZB stijgingen, maar zelden over de achtergronden. En dat terwijl zelfs partijen als de Vereniging Eigen Huis petities opzet en brieven stuurt naar Den Haag om te wijzen dat veel stijgingen bij gemeenten komen door landelijk beleid. (zie noot 2) Helaas doet het kabinet Rutte er blijkbaar niks mee". De volledige toelichting kunt u op de website van de gemeente lezen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha