Wijk bij Duurstede, 22 januari 2021. Op 7 december stelde Jan Dirk de Bruijn van de PCG fractie schriftelijke vragen aan het college over draagvlakonderzoek windmolens. Op 19 januari werden de vragen beantwoord en zijn sinds 22 januari te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Als er één onderwerp is dat de gemoederen bezig blijft houden zijn dat ‘windmolens’. Het lijkt wel of ‘w-woord’ niet mag vallen terwijl we het er wel over moeten hebben met elkaar. Als gemeente hebben we duurzaamheidsambities, we zitten in een RES-regio, vanuit Den Haag worden zaken op ons bordje gelegd… De Krommerijngemeenten hebben afgelopen week een enquête uitgezet en twee bijeenkomsten georganiseerd om het over mogelijke locaties te hebben. Op zich was er met het bericht niet veel mis. Er stond duidelijk in dat de raad uiteindelijk beslist over al dan geen plaatsing. Achteraf had het wel wat handiger gekund en ontbrak de nuance. Gisteren is een poging gedaan om dit te herstellen. De wethouder heeft ook herhaaldelijk aangegeven dat er op korte termijn een nieuwe enquête komt waarin het gaat over de Wijkse ambities en hoe we die denken te realiseren. Ook worden er gesprekken georganiseerd waarbij de hele samenleving wordt betrokken. Zou dit voldoende zijn? Weten we dan of er wel draagvlak is voor de te zetten stappen? Wanneer is iets representatief? De PCG-fractie vraagt zich serieus af hoe het verder moet met dit onderwerp. Het lijkt wel of het college c.q. de verantwoordelijk wethouder het op dit onderwerp nooit goed kan doen. Draagvlak is voor de PCG essentieel! Kunnen we geen referendum organiseren?! Referendum kan gelijktijdig worden gehouden bij de 2e Kamerverkiezingen van volgend jaar".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha