Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 6 januari 2021. In plaats van de invoering van Diftar is het volgens Duurstede voor Democratie beter om een vast tarief van €299 te gebruiken. Dat is een behoorlijke kostenstijging die te danken is aan de Haagse partijen SP, GL, D66, VVD, CDA, en CU. Zij hebben de belastingen op afval verhoogd en met regelgeving barrières opgeworpen tegen concurrentie. Daar kunnen we in Wijk bij Duurstede weinig aan doen, maar we kunnen wel het comfort voor onze inwoners optimaliseren. Daar past Diftar niet bij.

De gemeente geeft aan dat de kostenstijging van de afvalstoffenheffing komt door hogere verwerkingskosten. Wijk bij Duurstede werkt samen in de regio met Afval Verwijdering Utrecht (AVU). De kosten in de regio zijn bijna 50% hoger voor 2021 ten opzichte van 2020. Omdat de gemeenten dezelfde kostenstijging hebben, maar niet dezelfde hoeveelheden afval zijn de kosten voor de huishoudens per gemeente verschillend.

Duurstede voor Democratie liet met een Quickscan onderzoeken hoe de kosten per gemeente verschillen. Houten is vergelijkbaar met Wijk bij Duurstede vanwege het grote landelijke gebied, Nieuwegein en Utrecht zijn stedelijk. De stedelijke gemeenten gaan gebruik maken van nascheiding van het afval, Wijk bij Duurstede voert diftar in om scheiden te stimuleren. Duurstede voor Democratie wilde weten of dat gunstig uitpakt of niet. Duurstede voor Democratie komt tot de conclusie dat Wijkenaren beter af zijn zonder Diftar dan met. Dit omdat het kostenvoordeel voor de meeste gezinnen niet merkbaar is.

Het voorstel van de gemeente is €263 per jaar als vast tarief, en de gemeente berekend dan dat gemiddeld er voor het legen van je kliko zoveel bijkomt dat het €295 per huishouden wordt. Er is weinig verschil ten opzichte van de andere deelnemende gemeenten. Het weegt zeker niet op tegen het voordeel van nascheiding dat de andere gemeenten invoeren. Door de invoering van Diftar stapt Wijk af van het solidariteitsprincipe. Men stapt over naar het principe van de vervuiler betaalt. Maar is dat wel zo? Als de gemeente dat principe wil bezigen, moet er net als in de andere gemeenten een apart tarief voor éénpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens worden ingevoerd. Ook zouden degenen die meer pmd inleveren een korting op hun rekening moeten krijgen. De inhoud van de PMD container heeft namelijk waarde. Duurstede voor Democratie stelt voor de invoering van Diftar nu af te blazen, en zo snel mogelijk te gaan nascheiden. De resultaten van de quickscan zijn te vinden op deze website.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha