Wijk bij Duurstede, 13 november 2020. Op 23 oktober stelden Gerard Migchels (CDA), Jos Soons (DuurzaamWijk) en Jeroen Brouwer (SP) schriftelijke vervolgvragen aan het college over  het museum in het oude Stadhuis. Op 10 november werden de vragen beantwoord en zijn sinds 13 november te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "De beantwoording van de vorige schriftelijke vragen over het museum in het Stadhuis, recente publicaties in het Wijks Nieuws en een notitie t.b.v. mogelijke bezuinigen maakt dat het CDA, DuurzaamWijk en SP deze aanvullende schriftelijke vragen stellen Ons vallen tevens enkele cijfers op die nu langzaam maar zeker bekend zijn geworden over de verbouw. In onze zoektocht hebben wij ook deskundigen eens berekeningen laten maken over zaken bij dergelijke projecten. Voor andere proceskosten (dus naast de ambtelijke uren) rekenen zij ons voor dat het mogelijk is dat er nog voor 350.000 euro aan kosten gemaakt zijn, alleen al in de voorbereiding. Daar schrikken wij van. Een groot aantal rekeningen zijn al lang betaald. Die uitgaven zijn dus al bekend.

Politiek gezien moeten wij deze vragen wel stellen. Wij vinden dat het college aan de partners antwoorden moet geven. Hoe constructief zijn we anders bezig? Vandaar dat wij voor nu enkel de vraag stellen of die antwoorden naar het Kerkbestuur nog gaan komen? En nog belangrijker; op welke termijn?". 

Bij de beantwoording zijn door de verantwoordelijk wethouder twee bijlagen gevoegd. U kunt ze lezen op de website van de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha