Wijk bij Duurstede, 25 juli 2020. Het college heeft in haar vergadering van 21 juli besloten om te starten met een haalbaarheidsonderzoek om te komen tot woningbouw in De Geer III/Zuidwijk. Via een memo is de gemeenteraad op de hoogte gesteld van dit besluit. "Dit onderzoek wordt gedaan om een gedegen afweging te kunnen maken op basis van een stedenbouwkundige en financiële analyse voor beide locaties. Bij het haalbaarheidsonderzoek wordt input van inwoners (of en waar nieuwe woningen worden gebouwd) vanuit het traject van de omgevingsvisie meegenomen" is te lezen in de memo aan de gemeenteraad.

Nadat het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd wordt aan de gemeenteraad voorgelegd welke uitbreidingslocatie of -locaties het meest geschikt zijn om te starten met de bouw van een substantieel aantal woningen.

Burgemeester en wethouders verwachten in het 4de kwartaal 2020 een voorstel te kunnen doen. Nadat de gemeenteraad een keuze heeft gemaakt worden de plannen verder uitgewerkt.

Lees ook:

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha