Wijk bij Duurstede, 17 juli 2020. Op 2 juli stelde Ed Speijer van de VVD fractie schriftelijke vragen aan het college over de Jaarrekening 2019 Sociaal domein en Werk en Inkomen. Op 14 juli werden de vragen beantwoord en zijn sinds 17 juli te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "De VVD vindt dat zeker in deze tijd de jeugd alle kansen moeten krijgen om een goed en gelukkig leven te kunnen leiden in onze gemeente. Daarom verontrusten de cijfers ons en willen graag samen met dit college, oplossingen zoeken om jongeren in een zo vroeg mogelijk stadium een goede steun in de rug te geven en daarmee jeugdigen gelijke kansen te bieden. Omdat er vanuit Den Haag wellicht wordt bespaard op WMO lijkt het voor de hand te liggen om te kijken naar het verlagen van de steeds toenemende lokale uitgaven."

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha