Wijk bij Duurstede, 30 mei 2020. Op 1 januari 2021 voert de gemeente Wijk bij Duurstede diftar in voor het inzamelen van afval. Bij diftar betalen inwoners een vast standaard bedrag plus een bedrag voor iedere keer dat ze de grijze kliko voor restafval aan de straat zetten. Of voor iedere keer dat ze restafval wegbrengen naar de ondergrondse restafvalcontainer. Inwoners hebben vragen over de invoering van diftar of maken zich zorgen. Daarom staat hieronder meer uitleg. Op de website www.wijkbijduurstede.nl staan veel gestelde vragen en antwoorden over afvalinzameling.

Dit zijn de feiten waarom de gemeente diftar invoert

  • De kosten voor de verwerking van restafval stijgen vanaf 2021 flink.
    • De tarieven worden 2,5 keer zo hoog. Dat komt door een hogere afvalbelasting op restafval en door de hogere prijzen voor de verwerking van restafval. Daar krijgen alle gemeenten mee te maken. Door niets te doen, stijgen de kosten harder.
  • De hoeveelheid ongescheiden restafval is in onze gemeente met 181 kg/inwoner te hoog.
    • Landelijk is het doel minder dan 100 kg/inwoner. Bij dat gewicht is het grof huishoudelijk afval meegeteld. Uit de resultaten van andere gemeenten met diftar, zoals Woudenberg en Leusden, blijkt dat dit doel haalbaar is.
  • Diftar is een bewezen aanpak die leidt tot kostenverlaging
    • Bijna de helft van de Nederlandse gemeenten heeft diftar ingevoerd. De totale afvalkosten in gemeenten met diftar zijn lager dan in gemeenten zonder diftar.

De invoering van diftar helpt de hoeveelheid restafval te verminderen

Wethouder Hans Marchal legt uit: ‘Veel mensen zijn gelukkig al goed bezig met het scheiden van afval. Door de invoering van diftar letten de meeste mensen beter op welk afval ècht restafval is. Want wie goed zijn afval scheidt, betaalt ook minder. Wat geen restafval is kan bij het oud papier, in de PMD- of GFT-kliko, textielcontainer, glasbak, naar de milieustraat of de kringloopwinkel.’

Straks meer invloed op kosten voor afval

Vanaf 1 januari 2021 bestaan de kosten voor afval uit twee delen. Dat zijn een vast bedrag en een bedrag dat per gezin kan verschillen (variabel bedrag). Op het variabele bedrag hebben huishoudens straks meer invloed. Dan betaalt elk gezin voor iedere keer dat ze de kliko met restafval aan de straat zetten of restafval in de ondergrondse container werpen. ‘In december beslist de gemeenteraad elk jaar over de bedragen,’ zegt Hans Marchal. ‘Dus ook over wat gezinnen straks betalen per keer dat ze restafval aan de straat zetten of in de ondergrondse container doen. Wanneer we door zouden gaan met ons systeem van afvalinzameling zoals dat nu is, dan stijgen de kosten enorm. Als college willen we juist minder hoge kosten voor onze inwoners. Met diftar krijgen inwoners zelf invloed op hoe hoog de kosten voor afval zijn.’

Kosten afvalinzameling berekent de gemeente regelrecht door aan de inwoners

‘We verdienen niets aan de afvalinzameling, het is géén inkomstenbron voor de gemeente,’ zegt wethouder Marchal. De gemeente berekent de werkelijke kosten van afvalinzameling door aan de inwoners. Dat is wettelijk zo geregeld. De inkomsten uit de afvalstoffenheffing mogen gemeenten alleen gebruiken om de afvalinzameling te organiseren. ‘Nu betaalt iedereen evenveel, ook wie goed zijn afval scheidt. De kosten worden straks eerlijker verdeeld. Dat betekent dat inwoners die hun afval goed scheiden, minder betalen.’

Diftar zorgt er ook voor, dat we waardevolle grondstoffen opnieuw kunnen gebruiken

Restafval bevat nu nog veel belangrijke grondstoffen. Door deze eruit te halen, helpt iedereen mee aan een duurzamere samenleving. Die grondstoffen kunnen opnieuw worden gebruikt. Hoe beter inwoners het afval scheiden, hoe minder ze betalen. Dat blijkt te werken.

Het besluit over omgekeerd inzamelen volgt later

Bij omgekeerd inzamelen worden de opnieuw te gebruiken grondstoffen (PMD, GFT en papier) aan huis opgehaald, net als nu dus. Restafval brengen de inwoners zelf weg naar een ondergrondse container in de buurt. De grijze kliko wordt vanaf dat moment een papierkliko. De gemeenteraad wil eerst een proef houden en pas daarna beslissen hoe het verder moet.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha