College stemt in (onder voorwaarden) met zonnepark aan de Groenewoudseweg

Wijk bij Duurstede, 5 mei 2020. Op 14 april 2020 heeft het college besloten onder voorwaarden in te stemmen met het principeverzoek voor de realisatie van een zonneveld zuidelijk van de Groenewoudseweg en oostelijk van de sportvelden bij Cothen.

Principeverzoek

Op 31 januari 2020 heeft BHM Solar BV een principeverzoek ingediend. Het realiseren van een zonneveld is in strijd met het agrarische gebruik welke is vastgelegd in de bestemming Agrarisch en de dubbelbestemming Waarde Archeologie 3 en 4 in bestemmingsplan Buitengebied 2015. Om het plan mogelijk te maken is een nog te voeren ruimtelijke procedure nodig.

Voorwaarden

Op 16 april stuurde de gemeente een brief, Besluit op principeverzoek zonneveld Groenewoudseweg Cothen, naar de aanvrager. In deze brief staan de voorwaarden waaraan het bedrijf moet voldoen om over te mogen gaan tot realisatie.

Komt er een verzoek?

Tegen het collegebesluit op het principeverzoek is geen bezwaar of beroep mogelijk. Wanneer het bedrijf voldoet aan de in de brief gestelde voorwaarden en het tot een aanvraag tot realisatie van het zonnepark komt, dan kunnen belanghebbenden als omwonenden wel zienswijzen en later een beroep indienen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha