Wijk bij Duurstede, 8 april 2020. Op 21 maart verscheen een artikel op deze website waarin uiteen werd gezet hoe de beantwoording van een vraag aan de gemeente over de WOZ-waarden verliep.

Hoor en wederhoor

In tegenstelling tot eerder gemaakte afspraken kwam de gemeente niet met een datum waarop de beantwoording van de vraag zou plaatsvinden. Sterker nog: aan het verzoek om in het kader van hoor en wederhoor op het artikel te reageren voor publicatie op 21 maart werd geen gehoor gegeven. Dit conceptartikel werd op 17 maart gemaild.

Raadsmemo

Gisterenavond werd door de redactie een raadsmemo van 31 maart ontvangen, waarin de verantwoordelijk wethouder de gemeenteraad informeert over de gestelde vragen. In de raadsmemo aan de gemeenteraad is te lezen dat de late beantwoording komt door ziekte van een ambtenaar. Ook bleken niet alle op 21 januari verstrekte gegevens juist te zijn, waardoor uitgezocht moest worden wat wel de juiste informatie is.

Gemiddelde

“In het antwoord van 21 januari en de begroting 2020 - 2023 is een gemiddelde waarde van € 200.000 genoemd” schrijft de wethouder in de raadsmemo. Dit antwoord riep de nodige vragen op, omdat in openbare stukken uit 2016 een gemiddelde van €240.000 werd genoemd, er werd een vervolgvraag gesteld. Uit de raadsmemo blijkt dat het gemiddelde bedrag niet €200.000 maar € 251.000 moest zijn. Daarnaast is het aantal objecten niet correct weergegeven. Dit moet 102 zijn in plaats van 128 objecten.

Het antwoord op het tweede deel van de vraag, welke gemiddelde WOZ waarden zijn de afgelopen 4 jaar gehanteerd, luidde:

  • 2016 € 240.000
  • 2017 € 240.000
  • 2018 € 245.000
  • 2019 € 251.000

Objecten woningbouwprogramma

De informatie uit het woningbouwprogramma van de gemeente moet leidend zijn, is te lezen in de raadsmemo. In 2019 zijn er 102 objecten (het areaal) met een gemiddelde verkoopprijs (vrij op naam) van € 246.000 opgeleverd. Verder is te lezen: “Wij zijn voor de waardering van deze woningen voor de WOZ waarde in 2020 (voorzichtigheidshalve) uitgegaan van de gemiddelde waarde conform 2019 van € 251.000. Voor bepaling van de opbrengst uit het areaal wordt het aantal opgeleverde woningen op basis van de gemiddelde waarde gehanteerd. Dit betreft voor het areaal 2020 102 objecten met een gemiddelde waarde van € 251.000, totaal 25,6 miljoen euro. In de begroting 2020 is een aantal van 128 objecten met een gemiddelde waarde van € 200.000 genoemd met ook een totale waarde van 25,6 miljoen euro. Zoals uit bovenstaande toelichting blijkt, is dit dus niet van invloed op de begrote opbrengst 2020 vanuit het areaal”.

Hoe het komt dat in een tijd van woningschaarste niet iedereen scherp heeft hoeveel objecten er precies worden opgeleverd wordt niet duidelijk.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha