Wijk levert bijdrage aan de Regionale Energiestrategie

Wijk bij Duurstede, 30 maart 2020. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten in regio’s werken aan een Regionale Energiestrategie (RES). Wijk bij Duurstede is betrokken bij de Regio U16. Op dit moment is de Ontwerp RES klaar. Het college van b en w en de gemeenteraad buigen zich de komende tijd over deze Ontwerp RES, om te kijken of het de instemming van Wijk bij Duurstede krijgt.

Wethouder Hans Marchal vertelt: “Wijk bij Duurstede streeft ernaar om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat heeft de gemeenteraad eind 2015 besloten. Energieneutraal betekent voor ons dat er op Wijkse grond evenveel energie wordt opgewekt als dat er gebruikt wordt.”

In samenwerking met de inwoners

“Momenteel wordt daar al hard aan gewerkt in de hele gemeente. Door zonnepanelen op grote en kleine daken te leggen en door 60 hectare aan zonnevelden mogelijk te maken en te aan te leggen,” aldus Hans Marchal. Dit vormt de Wijkse bijdrage aan de Regionale Energie Strategie U16 (RES) die nu in de maak is. “Net zoals bij het maken van het beleid voor zonnevelden vorig jaar, vind ik participatie van de samenleving ook belangrijk bij de vervolgstappen in de toekomst.”

Binnen de regio ‘RES U16’ werken in Utrecht 16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie samen om gezamenlijk strategische afspraken te maken. Afspraken over de opwek en verdeling van duurzame stroom en over de opwek en verdeling van duurzame warmte. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat iedereen mee doet en een bijdrage naar vermogen levert.

Opdracht van het Rijk om voldoende op te wekken

Het Rijk vraagt alle 30 regio’s in Nederland om voor 1 maart 2021 via hun RES in beeld te brengen hoeveel elektriciteit zij binnen hun grondgebied op kunnen wekken in 2030. De Ontwerp RES is een belangrijke tussenstap. De totale opgave vanuit het Rijk bedraagt 35 terawattuur (TWh; 1 TWh = 1 miljard kilowattuur) aan duurzaam op te wekken elektriciteit op land. De regio RES U16 verwacht daaraan 1,8 TWh bij te kunnen dragen. (Ter vergelijking; 1 TWh is de stroom die ongeveer 285.700 huishoudens per jaar verbruiken.)

De Ontwerp RES inclusief het conceptbod van 1,8 TWh wordt door de Regio U16 voor 1 juni aangeleverd bij het Rijk. Inclusief alle besluiten van de betrokken gemeenten daarover. Het Rijk laat alle concepten van de regio’s doorrekenen en komt voor 1 oktober met een reactie. De RES wordt in de regio U16 vanaf 2021 elke 2 jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha