Wijk bij Duurstede, 28 maart 2020. Op 10 maart stelde Frans van der Tol van de SP fractie schriftelijke vragen aan het college over de Heul. Op 24 maart werden de vragen beantwoord en zijn sinds 27 maart te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Het college heeft de raad dinsdagavond geïnformeerd over het project de Heul. Na ruim twee jaar onderhandelen met de Lidl ziet het er naar uit dat een destijds uitgetekende eerste projectopzet nu echt van de grond gaat komen. Mooi dat het college dit verder uit onderhandeld heeft. Het college heeft in het voortraject regelmatig contact gezocht met de raadsfracties (fractievoorzitters), om hen bij te praten en dillema´s voor te leggen/te bespreken. Dat was plezierig en vaak verhelderend. Helaas heeft het college er nu voor gekozen om behalve een persbericht en een korte informatieronde verder nog niets te delen met de raad. Na het lezen van het persbericht en de informatie van de portefeuillehouder zitten wij nog wel met wat vragen. Juist omdat het college er voor gekozen heeft om niet terug te komen bij de raad, zijn wij genoodzaakt om op deze manier onze openstaande vragen te stellen. Tenslotte is De Heul een van de grote inbreidingslocaties, waar de gemeente een groot deel van de grond als bouwgrond inbrengt en er ook een flink bedrag in stopt. Dan heb je ook wat te zeggen over het eindresultaat. " De gehele toelichting is te lezen op de website van de gemeente.

Voor meer achtergrond informatie lees de gerelateerde artikelen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha