Wijk bij Duurstede, 8 februari 2020. BSR heeft een WOZ waarde verhoging van 7% berekend voor de gemeente. Tijdens de raadsvergadering van 28 januari werd het nieuwe OZB percentage vastgesteld.  Er was in de spreadsheets van de gemeente een tikfout gemaakt en het percentage is nu bijgesteld naar 1,399% i.p.v.1,461%. Gemiddeld steeg de WOZ-waarde in 2018 met 7,8% volgens publicaties van het CBS. (In WbD 5,0%).

Aangepast

Op 6 januari werd een artikel gepubliceerd waarin de stijging van de gemeentelijke lasten werd toegelicht. De woonlasten voor eigenaren van koopwoningen zien er na de aanpassing voor 2020 als volgt uit:

  Belasting 2020 %+/- 2019  
  OZB € 389,20 2,32% € 380,38  
  Precario € 34   € 34  
  Rioolheffing € 218,78      -7,45%      € 236,39  
  Reinigingsheffing       € 252 23% € 204,89  
  Totaal     € 893,98             € 855,66        

 

De gemiddelde WOZ waarde in 2019 gehanteerd door het CBS is € 260.000, na verhoging met deze 7% wordt in dit overzicht gerekend met € 278.200. De gemiddelde waardestijging in grote steden is 10,6%.

Het percentage OZB gaat weliswaar omlaag met -4,37%, door de stijging van de WOZ met 7% en de verhoging van de reinigingsheffing, worden de woonlasten in totaal 4,48% hoger. Gecorrigeerd met een verwachte inflatie van 1,5% in 2020 worden de lasten gemiddeld 2,98% hoger. De OZB heffing is de belangrijkste lokale inkomstenbron voor de gemeente.

Naast deze belastingen werden de onderstaande tarieven gepubliceerd. In veel gemeenten staat de hondenbelasting ter discussie en werd in een aantal daarvan, afgeschaft. Deze hondenbelasting is omstreden, de opbrengsten komen ten goede aan de algemene gemeentelijke voorzieningen en bezitters van o.a. katten betalen niets. Het laagste tarief heft de gemeente Woerden (ong. €26, het hoogste tarief wordt geheven in Zeist, ong. €103, 2019).

    2020 %+/- 2019  
  Extra minicontainer restafval 140 ltr € 126 22,99% € 102,45  
  extra, bij meer dan 156 keer aanbieden ondergrondse container € 0,81  22,73% € 0,66  
  Op aanvraag restafval ophalen per m2 € 40    14,29%     € 35  
  Afvalpas € 20 nvt € 20  
  Nieuwe minicontainer  € 35     € 35  
   Hondenbelasting:        
  Eerste hond € 66

0,55%

€ 65,64  
  Tweede en volgende hond

€ 109,60

1,48%

€ 108

 
  Kennels € 298,20

1,51%

€ 293,76

 

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha