Wijk bij Duurstede, 1 februari 2020. Op 30 december 2019 stelde Jos Soons van de Duurzaam Wijk fractie schriftelijke vragen aan het college over het snippergroen binnen de gemeente. Op 28 januari werden de vragen beantwoord en zijn sinds 31 januari te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting op de Vragen

In de toelichting te lezen: "Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college zoals vastgesteld door het college van B&W op 5 februari 2019

  • Vraag 4: Is het oorspronkelijke tarief voor verkoop ad. € 60 per m2 overal gehanteerd en zo ja, wordt het niet tijd dat deze prijs geactualiseerd wordt. Antwoord: Het tarief van € 60/m2 gold alleen voor het project uit 2013. Hierna is het normale tarief van begin 2013 van € 120 + indexatie van toepassing. Het huidige tarief is € 127 per m2.
  • Vraag 6: Heeft het college nog meer stukken snippergroen op het oog die niet op de uitgiftekaart van 2013 staan maar wel op de nominatie staan om verkocht te worden, en zo ja- welke zijn dat dan? Antwoord: In principe niet. De uitgiftekaart wordt op dit moment geactualiseerd daarbij is het recent vastgestelde groenstructuurplan leidend. Vraag 7: Heeft het college de intentie om op korte termijn de uitgiftekaart te herzien en de gewijzigde kaart voor te leggen aan de raad? Antwoord: Ja de uitgiftekaart wordt op dit moment geactualiseerd. Deze kaart wordt voorgelegd aan de raad".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha