[UPDATE  22-01-2020] Wijk bij Duurstede, 15 januari 2020. ”De gemeente stelt dit jaar geen vuurwerkbonus ter beschikking. “De reden hiervoor is dat er in de afgelopen weken al veel schade is aangericht, onder andere door vuurwerk.", liet de gemeente via een persbericht op 20 december 2019 weten.

Persbericht 9 januari 2019

In het persbericht van de gemeente van 9 januari 2019 is te lezen:

“Volgende jaarwisseling neemt de gemeente ook schades mee aan bezittingen van anderen

‘We hebben eind december aangegeven dat particulieren via onze website schade aan hun bezittingen bij ons konden melden,’ zegt Hans Marchal. ‘Speciaal daarvoor konden zij een knop op onze website gebruiken. In totaal zijn hierover 10 meldingen bij ons binnengekomen. Daarnaast zijn er net als vorig jaar ook nu o.a. abri’s vernield, waarvoor organisaties hun verzekering gaan aanspreken. Bij de volgende viering van de jaarwisseling rekenen we al dit soort schades mee.’ Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe die schade aan particulieren en organisaties invloed heeft op het bedrag van de vuurwerkstimulans. De gemeente gaat daar nog een plan voor maken. ‘Ik blijf wel herhalen, dat het college wil dat de vernieler betaalt. Het probleem is alleen, dat de daders lastig te pakken zijn,’ zo besluit de wethouder. Een positief punt is zeker, dat de brandweer tijdens de viering van Oud en Nieuw geen enkele keer in actie hoefde te komen. Slechts één andere gemeente in de provincie kan dat eveneens zeggen. Ook de politie heeft amper in actie hoeven komen?”.

Hoeveel de totale schade aan gemeente en eigendommen van derden tijdens afgelopen jaarwisseling bedraagt hebben wij nagevraagd bij de gemeente.

Kosten uitrukken brandweer?

In het voornoemde persbericht over de vuurwerkbonus liet de gemeente weten dat er geen brandweer alarmeringen waren tijdens de jaarwisseling 2018/2019. Tijdens de jaarwisseling 2019/2020 werd de brandweer vijf keer gealarmeerd. Reden om navraag te doen bij de gemeente of aan het (vals) alarmeren kosten zijn verbonden voor de gemeente. Het navolgende antwoord werd ontvangen:

 • ”De gemeente Wijk bij Duurstede is aangesloten bij de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De brandweer in de provincie Utrecht, waaronder, de brandweer in de gemeente Wijk bij Duurstede, maakt onderdeel uit van de VRU-organisatie. Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand is een van de vele wettelijke basistaken die de VRU voor gemeenten uitvoert. Het uitrukken van de brandweer behoort daarmee tot het gemeentelijk basistakenpakket. Het gemeentelijk basistakenpakket wordt gefinancierd door alle 26 gemeenten binnen de VRU middels de collectieve gemeentelijke bijdrage. Een uitruk van de brandweer in de gemeente Wijk bij Duurstede levert voor de gemeente Wijk bij Duurstede dus niet direct kosten op.”

Om nog meer duidelijkheid te krijgen werden drie vervolgvragen gesteld:

 • Uit dit antwoord maken wij op dat het onnodig alarmeren van de hulpdiensten nooit een consequentie heeft. Is dit correct?
 • Uit dit antwoord maken wij op dat de vrijwilligersvergoeding wanneer brandweermannen opkomen voor een melding betaald wordt door de VRU. Is dit correct?
  • Antwoord: Dat is correct.
 • Uit dit antwoord maken wij op dat door de gemeente geen controle plaatsvindt op over of onder-realisatie van de collectieve gemeentelijke bijdrage aan de VRU. Is dit correct?
  • Antwoord: Niet correct. Er zijn diverse manieren waarop ‘controle’ plaatsvindt. De VRU communiceert bijvoorbeeld twee keer per jaar over onder andere het aantal uitrukken dat (half)jaar middels de gemeentelijke rapportage voor de gemeente Wijk bij Duurstede. Daarnaast worden dergelijke zaken besproken tijdens het periodiek overleg tussen de burgemeester en de VRU. Daarbij moet worden opgemerkt dat het hier gaat om een collectieve solidaire regeling. Dat houdt in dat wanneer bijvoorbeeld de gemeente Wijk bij Duurstede in een kalenderjaar meer gebruik maakt van de diensten van de VRU uit het gemeentelijk basistakenpakket dan ‘de norm’, de bijdrage voor de gemeente Wijk bij Duurstede gelijk blijft. Andersom geldt hetzelfde.

Straatmeubilair gemeente

Op 7 januari stelden wij onderstaande vragen aan de gemeente over de schade tijdens de jaarwisseling.

 1. Wordt er dit jaar ook een persbericht verstuurd over de hoogte van het vuurwerkschadebedrag?
 2. Zo ja wanneer kunnen wij dit verwachten?
 3. Wordt er in dit persbericht zoals gecommuniceerd door de gemeente onderscheid gemaakt tussen straatmeubilair, privé-eigendommen of eigendom van derden?

Op 8 januari kregen wij als antwoord: “De schade aan gemeentelijke eigendommen ontstaan door vuurwerk tijdens de jaarwisseling bedraagt dit jaar € 2.585”. Per omgaande mail heeft de redactie nogmaals om een antwoord op vraag 3 gevraagd.

Op 15 januari werd het navolgende antwoord van de gemeente op vraag 3 ontvangen: “Het naar jullie gestuurde schadebedrag vermeldt alleen de schade aan gemeentelijke eigendommen, zoals straatmeubilair, verkeersborden e.d.”

Nogmaals hebben wij de gemeente verzocht om aan te geven hoeveel schade er aan eigendommen van derden zoals inwoners, scholen, containers, busmaatschappij, enzovoort is gemeld bij de gemeente. Op 22 januari werden onderstaande antwoorden ontvangen.

In het persbericht van de gemeente Wijk bij Duurstede op 9 januari 2019 staat:

"Volgende jaarwisseling neemt de gemeente ook schades mee aan bezittingen van anderen"

Bij de volgende viering van de jaarwisseling rekenen we al dit soort schades mee.’ Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe die schade aan particulieren en organisaties invloed heeft op het bedrag van de vuurwerkstimulans. De gemeente gaat daar nog een plan voor maken. ‘Ik blijf wel herhalen, dat het college wil dat de vernieler betaalt. Het probleem is alleen, dat de daders lastig te pakken zijn,’ zo besluit de wethouder. Een positief punt is zeker, dat de brandweer tijdens de viering van Oud en Nieuw geen enkele keer in actie hoefde te komen. Slechts één andere gemeente in de provincie kan dat eveneens zeggen. Ook de politie heeft amper in actie hoeven komen".

Onze belangstelling gaat nu uit naar de schade aan bezittingen niet zijnde van de gemeente Wijk bij Duurstede.

Hoe zag het plan dat is gemaakt eruit?
Het plan zag er zo uit: voor elke gemelde schade zou de gemeente een bepaald bedrag van de ‘vuurwerkstimulans’ aftrekken. Dat bedrag had een vooraf vastgestelde waarde. Die was niet gelijk aan het bedrag van de vervangingswaarde. Voor een vernielde abri zou bijvoorbeeld € 250 worden afgetrokken van het stimulansbedrag. Omdat de wethouder de vuurwerkbonus december jl. al op een vroegtijdig stadium stopzette wegens grote vernielingen, is het plan niet tot in detail uitgewerkt.
De schade ontstaan tijdens de jaarwisseling is meegevallen, zoals al eerder is verteld.

Hoeveel schade is er door inwoners, bedrijven, provincie, busbedrijven enz enz gemeld aan de gemeente?
Bij de gemeente zijn twee meldingen binnen gekomen.
Een betrof een kentekenplaathouder die vervangen moest worden en een gat in de bumper. Gemelde kosten: € 150.
Een andere schade die een particulier heeft gemeld, betreft gemeentelijke eigendom: er is een verkeersbord ontvreemd. De vervangingskosten hiervan zijn € 150.

Bedrijven, instellingen e.d. hebben geen schade bij de gemeente gemeld.
We weten wel, dat er in de Horden een abri is vernield.

 

Meer informatie over dit onderwerp kan u teruglezen in gerelateerde artikelen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha