Wijk bij Duurstede, 12 januari 2020.Op 4 december 2019 stelde Jeroen Brouwer van de SP fractie schriftelijke vragen aan het college over de veiligheid van de N-229 rotonde de Geer . Op 7 januari werden de vragen beantwoord en zijn sinds 10 januari te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "In de begroting is er ergens een bedrag weggezet voor én een onderzoek naar de rotonde bij N229/de Geerweg én het eventueel aanpassen van deze rotonde. Hoewel alle politieke partijen inzien dat de veiligheid hier beter moet (en kan), is het de vraag welke investering hier het best is. Gezien het feit dat de gemeente nog steeds met tegen grote financiële risico ́s aan kan lopen, moet er goed nagedacht worden welke keuzes er met het beperkte budget moeten worden gemaakt. Voor de rotonde De Geer kán de beste keuze wellicht bestaan tunnel zijn of een bypass, of allebei. Maar er zijn meerdere opties mogelijk. Er worden in de nabije toekomst hier onderzoeken voor gedaan, zoals er ook andere zaken rond verkeer de komende jaren worden bekeken; parkeernota en de verkeerscirculatie rond de binnenstad. Ook hier zal budget voor nodig zijn. De vraag is of dat er is. Uit de antwoorden van technische vragen lijkt het zo te zijn dat er niet voor elk van de onderdelen geld is vrijgemaakt en dat terwijl, voor de SP in ieder geval, vele zaken met elkaar te maken hebben. Alle politieke partijen zien echter wel in, schatten wij in, dat het gemeentelijk budget erg krap is en er dus keuzes moeten worden gemaakt. Aangezien we meer woningen willen en meer bedrijvigheid liggen er echt grote opgaven en zal de raad het gebied van verkeer meerdere keuzes gaan moeten worden. Mobiliteit is tevens een belangrijk onderdeel bij U10 en bij de Provincie. De Provincie heeft bijvoorbeeld geïnvesteerd in de wegen rond Bunnik en Houten, waarbij de veiligheid van de betrokken dorpen een belangrijke rol speelde. Bij de rotonde bij Cothen is uit dezelfde veiligheidsoverwegingen gekozen om de snelheid te verlagen van 80 km/u naar 60 km/u. Geconcludeerd kan worden dat veiligheidsoverwegingen bij dit Provinciaal bestuur tot heroverwegingen kan leiden om naar wegen en snelheden te kijken. Dat lijkt ons goed dat de Provincie de veiligheid op wegen serieus neemt". De volledige toelichting is te lezen op de website van de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha