Wijk bij Duurstede, 22 november 2019. Op 31 oktober 2019 stelde Gerard Michels van de CDA fractie schriftelijke vragen aan het college inzake zonnepanelen op daken ipv vruchtbare landbouwgrond. Op 19 november werden de vragen beantwoord en zijn deze sinds 22 november te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Het college wil in 2023 16% duurzame energie opwekken. Hiervoor is een productie van 165 TJ in 2023 nodig. Dat komt (bij een productie van 3TJ/ha zonneveld) overeen met 55 ha. Voor de veiligheid gaat het college uit van 60 ha zonneweide. Echter in 2018 was de productie van zonnepanelen op daken al 15 TJ. Omgerekend is dit 5 ha zonneweide. Van 2019 tot en met 2023 is nog 4 jaar te gaan. Het is dan ook te verwachten dat er in die 4 jaren nog zonnepanelen bijgelegd worden op zowel woningen, scholen, sporthallen, bedrijfshallen en boerderijen. In het Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) staat een duidelijke voorkeursvolgorde voor het plaatsen van zonnepanelen. Eerst op daken, daarna op overhoeken binnen de bebouwde komt. Pas daarna in buitengebied. De huidige plannen van het college om 60 ha landbouwgrond vol te leggen zonder daarbij zonneproductie op daken te betrekken lijkt in tegenspraak met deze Nationale Omgevingsvisie".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha