Wijk bij Duurstede, 12 oktober 2019. Het college van de gemeente Wijk bij Duurstede heeft een sluitende begroting gepresenteerd. Wethouder Hans Marchal (financiën): ‘Het was pittig om de begroting passend te maken. Vanuit het Rijk komt er te weinig geld binnen. Door dit rijksbeleid zitten wij krap bij kas, net als vele andere gemeenten. Het was een heel gepuzzel om de uitgaven en de inkomsten voor komend jaar met elkaar in evenwicht te krijgen. Maar het is ons gelukt, omdat we realistische keuzes hebben gemaakt. Daardoor zitten er wel pijnpunten in de begroting, daar is niet aan te ontkomen.’

Pijnpunten zijn ook merkbaar voor de samenleving

De Onroerende Zaak Belasting (OZB) stijgt met een inflatiecorrectie van 1,5%. Verder stijgt de Afvalstoffenheffing met € 47. Dit komt door ontwikkelingen op de ‘afvalmarkt’ en de verbrandingsbelasting, die de gemeente moet betalen. Deze stijgingen zijn nodig om bestaande voorzieningen op peil te houden. ‘Door de stijgende kosten binnen de Wmo en jeugdzorg kampt onze gemeente met flinke tekorten in het Sociaal domein,’ zegt wethouder Hans Marchal. ‘De banden knellen. Dat is pijn die je niet wilt nemen en hoopt te voorkomen. Dat doen we door blijvend het Rijk het signaal te geven dat dit niet langer houdbaar is. Wij staan daarin niet alleen: deze tekorten gelden in heel veel gemeenten.’ Naast de genoemde stijgingen is er ook een pluspuntje: de rioolrechten dalen met € 20.

Er komen veel ontwikkelingen op de gemeente af

Het regionale woningtekort, de overgang naar duurzame energiebronnen en de klimaatverandering zijn voorbeelden van deze ontwikkelingen. Hier werkt de gemeente al aan en die onderwerpen blijven de komende jaren op de agenda staan. Marchal: ‘De programmabegroting 2020 en Meerjarenbegroting 2021-2023 laten zien hoe we deze en vele andere zaken gaan aanpakken. We willen een woongemeente zijn voor meerdere generaties. Dus is woningbouw voor jongeren en ouderen nodig. We krijgen in de toekomst van de Provincie te horen of en hoeveel woningen we mogen bouwen in De Geer III.’

Samenwerking met de samenleving en andere overheden blijft nodig

Maatschappelijke opgaven houden niet op bij een gemeentegrens, maar treffen de hele regio, het hele land,’ zo verwoordt wethouder Marchal de mening van het college. ‘We hebben alle inspiratie en denkkracht in de regio nodig.’ Wijk bij Duurstede werkt daarom samen met andere overheden binnen de regio aan wonen, werken, mobiliteit, landbouw, duurzame opwek van energie, natuur en recreatie. De gemeenteraad besluit uiteindelijk Dinsdag 29 oktober a.s. bespreekt de gemeenteraad de begroting. Op dinsdag 12 november a.s. neemt de raad een besluit over de begroting.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha