Cothen, 17 augustus 2019. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 augustus 2019 het ontwerpbestemmingsplan Zonnepark Cothen vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan Zonnepark Cothen voorziet in een planologisch-juridisch kader om een zonnepark op een aantal percelen ten noorden van de Trechtweg 10 en ten zuiden van het dorp Cothen te realiseren. Het betreft de percelen Wijk bij Duurstede F 470, F 471, F 472 en een deel van de percelen Wijk bij Duurstede F 473, F 477 en F 481. Het zonnepark wordt 11 hectare groot en voorziet in een zuid-opstelling.

Raadplegen van de stukken

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 22 augustus 2019 gedurende zes weken t/m 2 oktober 2019 digitaal ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is direct in te zien op deze website. Of ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl, klik op Plannen zoeken. Vul bij het tabblad Plannaam Zonnepark Cothen in. Op www.wijkbijduurstede.nl/zonnevelden staat verdere achtergrondinformatie over het zonnepark.

Afspraak maken

Als u de stukken in het Huis van de Gemeente wilt bekijken, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van het team Leefomgeving, via telefoonnr. 0343-595 595.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen (onder vermelding van zaaknummer 40051) worden gericht aan de gemeenteraad, t.a.v. team Leefomgeving, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met dhr. Ernest Bressers van het team Leefomgeving, telefoon 0343-595 595. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.

Inloopavond

Op maandag 2 september 2019 houdt de gemeente Wijk bij Duurstede een inloopavond. Hierbij geeft de gemeente uitleg over het ontwerpbestemmingsplan. Deze openbare bijeenkomst is tussen 19.30 en 21.30 uur in het Huis van de Gemeente, Karel de Grotestraat 30 in Wijk bij Duurstede.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha