Wijk bij Duurstede, 6 juli 2019. Op 11 juni 2019 stelden Jeroen Brouwer en Frans van der Tol van de SP-fractie schriftelijke vragen aan het college inzake de zandwinning in/bij de Bosscherwaarden. Op 3 juli werden de vragen beantwoord en sinds 5 juli te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Het project van zandwinning bij de oude steenfabriek De Bosscherwaarden zit in de beslissende fase. De SP heeft kennis genomen van de conclusies van de Commissie MER, zoals deze vorige week verschenen is. In de Wijkse Courant van woensdag 29 mei hebben we reeds een korte reactie gelezen van enkele betrokken partijen. Ook de wethouder is hierbij aan het woord gekomen. Ongetwijfeld gaat het college met een uitgebreidere reactie naar de raad komen en gaan we )als raad) het hier nog over hebben. Desalniettemin leven er nu al enkele vragen bij de SP. In de MER commissie zitten deskundigen en zij hebben gekeken naar de door de ontwikkelaar(s) aangeleverde MER. Het advies is om deze MER niet in deze vorm door te sturen voor besluitvorming. Op vele punten is het onderzoek onvoldoende of geeft het geen duidelijkheid over, of is er niet gekeken met de meest actuele stand van zaken rond wetgeving of met verouderde informatie. Als wij als ondeskundigen de conclusies van de commissie lezen, dan zien wij een desastreus beeld waarin opvalt dat juist de voor de gemeenteraad belangrijke zaken, veiligheid, compensatie (zowel aan de Lunenburgerwaard als de toevoegen van natuurwaarden) veel onzekerheden zijn. Vreemd omdat het toch redelijk duidelijk moet zijn dat bij besluitvorming deze zaken van enorm belang zullen zijn. De commissie geeft zodoende enkele aanbevelingen mee, die volgens het persbericht zijn overgenomen door de gemeente. De vraag is wel wat het overnemen van deze aanbevelingen betekent voor het proces en over de belangrijkste criteria zoals deze voor het project gelden. Kortom; dit tussentijdse rapport doet bij ons wederom veel stof opwaaien. Het levert weer genoeg stof op om goed over na te denken. Met het stellen van deze vele vragen, hopen we in eerste instantie vast wat antwoord".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha