Wijk bij Duurstede, 8 maart 2019. Net als in vele andere gemeenten in Nederland ‘zweefde’ ook in de gemeente Wijk bij Duurstede al langere tijd de vragen wat de omvang is van de inhuur van externen en in welk kader dit gebeurt. Vele rekenkamers van gemeenten deden en doen onderzoek naar dit onderwerp, mede ingegeven door de roep vanuit de landelijke politiek om de externe inhuur inzichtelijk te maken en in omvang te beperken.

Iets hoger dan het landelijke gemiddelde

Ook de Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Wijk bij Duurstede deed onderzoek naar de inhuur van externen van de afgelopen 2 jaren van de gemeente. De percentages externe inhuur bedragen voor 2016 en 2017 respectievelijk 15% en 17% van de loonsom van de gemeente. Het bedrag van inhuur betreft rond de €1.500.000 (2017). Dit is iets hoger dan het landelijke gemiddelde van gemeenten met een vergelijkbare omvang, die respectievelijk 8% en 14% bedragen (laatste meting betreft de periode van 2011-2015). De inhuur van externen betreft gemiddeld 35 opdrachten per jaar, die vooral opdrachten betreffen in het kader van het Algemeen Bestuur en Burgerzaken, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Sociale voorziening en Maatschappelijke dienstverlening en Volksgezondheid en milieu.

Formatie iets lager dan het landelijke gemiddelde

De RKC merkt op dat de kosten van de inhuur van externen door de gemeente ook bezien moet worden in de omvang van de formatie van de gemeente, de bezetting van het ambtelijk apparaat. Deze formatie is iets lager dan het landelijke gemiddelde van gemeenten met een vergelijkbare omvang. Wanneer het ambtelijk apparaat (bruto) zou worden uitgebreid tot het landelijk gemiddelde van 156 fte zou de loonsom ongeveer €1,5 miljoen hoger bedragen, wat ongeveer gelijk is aan de huidige kosten inhuur van externen. De RKC adviseert onder andere om te onderzoeken of de kosten van de inhuur van externen teruggebracht kunnen worden. En of de structurele inhuur van externen voor een bepaald domein en/of dienst opgevangen kan worden door uitbreiding van bezetting van het ambtelijk apparaat.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha