Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 3 maart 2019. In weerwil op berichtgeving in de media stelt de coalitie van VVD-GL-PCG dat er deze collegeperiode geen sprake zal zijn van windmolens op grondgebied van de gemeente Wijk bij Duurstede. Fractievoorzitter VVD, Sybren van der Velden : “ik spreek mede namens de fractievoorzitters van Groenlinks en PCG dat het coalitieakkoord 2018-2022 duidelijk is : hard werken aan verduurzaming maar deze coalitieperiode zonder de inzet van windenergie op Wijks grondgebied. Dat is zo en dat blijft zo”.

Met betrekking tot het windmolenpark Goyerbrug in Houten wachten de fractievoorzitters de voorlichtingsbijeenkomst met gedeputeerde van den Berg van dinsdag 5 maart af. Voor goede afwegingen omtrent de verdere koers die de gemeente moeten varen op dit onderwerp, is het van belang alle informatie voorhanden te hebben en naast elkaar te leggen. De fractievoorzitters roepen het college op om daarvoor met scenario’s te komen voor besluitvorming in de gemeenteraad.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha