Wijk bij Duurstede, 16 februari 2019. De PCG stelde op 12 januari schriftelijke vragen aan het college over lager OZB tarief instellingen van sociaal belang. Op 12 februari werden de vragen door wethouder Marchal beantwoord. De volledige beantwoording is te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Eind vorig jaar werd in de 2e Kamer het Belastingplanpakket 2019 behandeld en vastgesteld. Er is toen ook een amendement aangenomen dat inzet op de vrijheid die gemeenten krijgen om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere sociaal belang behartigende instellingen (zoals de muziekvereniging, scouting e.d.) een lager OZB-tarief te hanteren. Er kan met het lagere tarief voor woningen worden gerekend in plaats van het veelal hogere tarief voor niet-woningen. Gemeenten krijgen hiermee zelf de ruimte om de afweging te maken welk tarief zij voor sportverenigingen, dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen en goede doelen passend achten. Dit klinkt sympathiek! De genoemde instellingen krijgen hierdoor een financieel voordeel. Elke vereniging heeft eigenlijk wel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Gaat het college met het lagere OZB-tarief voor bovengenoemde instellingen aan de slag? Wat betekent dit verder? De totale OZB-opbrengst zal toch gelijk moeten blijven".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha