Wijk bij Duurstede, 9 februari 2019. WijkNU stelde op 9 januari schriftelijke vragen aan het college over Snippergroen. Op 5 februari werden de vragen door wethouder Marchal beantwoord. De volledige beantwoording is te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "In de eerste begrotingswijziging 2019 van 11 december 2018 stelt het college voor om € 30.000,- extra inkomen te genereren door het stimuleren van de verkoop van snippergroen. In de nadere uiteenzetting heeft de wethouder aan de raad medegedeeld dat, om dit te realiseren, er extra energie wordt gestoken in de verkoop van stukken snippergroen die wel op de uitgiftekaart van 2013 staan maar nog steeds niet verkocht zijn. Geconstateerd wordt dat de uitgiftekaart door het college, met instemming van de raad, is vastgesteld in maart 2013 en inmiddels ruim 5 jaar oud is". De volledige toelichting is te lezen op de website van de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha