Wijk bij Duurstede, 9 januari 2019. Vandaag werd het persbericht van de gemeente ontvangen waarin uit de doeken wordt gedaan hoeveel schade er is aangericht aan eigendommen van de gemeente rond en tijdens de jaarwisseling. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt wat het beleid zal zijn rond en tijdens de jaarwisseling 2019/2020.

Dalende trend?

Al meerdere jaren meldt de gemeente dat er een dalende trend is in vernielingen rond en tijdens de jaarwisseling. Hieronder de cijfers, ontvangen van de gemeente, zoals de redactie ze heeft verwerkt in diverse artikelen:

  • In 2015/2016 bedroeg het door de gemeente gemelde schadebedrag € 7500.
  • In 2016/2017 is in een bericht van de gemeente te lezen dat het om een schadebedrag van € 9927 ging.
  • In 2017/2018 start het belonen van goed gedrag en bedraagt de schade aan meubilair in de openbare ruimte € 2560. Niet onvermeld dient te blijven dat anders dan in voorgaande jaren veel meer depodogbakken worden afgesloten en de plastic-zakken aan de buitenkant worden gehangen tot na de jaarwisseling.
  • Rond en tijdens de jaarwisseling 2018/2019 bedraagt de door de gemeente gemelde schade € 3177 zoals u hieronder in het aangeleverde persbericht kunt lezen.

Persbericht gemeente

Tijdens de afgelopen jaarwisseling bleef de vuurwerkschade aan gemeentelijke eigendommen in de gemeente Wijk bij Duurstede goed binnen de perken. Er is voor het bedrag van € 3.177 vernield aan materialen en voorwerpen die van de gemeente zijn. Dit is ongeveer vergelijkbaar met de schade van de vorige jaarwisseling. Onder jongerenorganisaties in de gemeente kan nu € 5.823 worden verdeeld. Wethouder Hans Marchal had dat beloofd, net als bij de vorige jaarwisseling. De wethouder geeft aan: ‘In 2016 en 2017 kostte schadeherstel ons nog € 12.000 tot € 13.000. Dat deze aanpak werkt, blijkt wel. Maar elke schade is er een teveel. Het is zo zinloos om met vuurwerk schade aan eigendommen van anderen aan te richten!’

Volgende jaarwisseling neemt de gemeente ook schades mee aan bezittingen van anderen

‘We hebben eind december aangegeven dat particulieren via onze website schade aan hun bezittingen bij ons konden melden,’ zegt Hans Marchal. ‘Speciaal daarvoor konden zij een knop op onze website gebruiken. In totaal zijn hierover 10 meldingen bij ons binnengekomen. Daarnaast zijn er net als vorig jaar ook nu o.a. abri’s vernield, waarvoor organisaties hun verzekering gaan aanspreken. Bij de volgende viering van de jaarwisseling rekenen we al dit soort schades mee.’ Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe die schade aan particulieren en organisaties invloed heeft op het bedrag van de vuurwerkstimulans. De gemeente gaat daar nog een plan voor maken. ‘Ik blijf wel herhalen, dat het college wil dat de vernieler betaalt. Het probleem is alleen, dat de daders lastig te pakken zijn,’ zo besluit de wethouder. Een positief punt is zeker, dat de brandweer tijdens de viering van Oud en Nieuw geen enkele keer in actie hoefde te komen. Slechts één andere gemeente in de provincie kan dat eveneens zeggen. Ook de politie heeft amper in actie hoeven komen.

Jongeren willen het schadebedrag van de AED-kast uit de vuurwerkstimulans betalen

Jongerenwerker Eno Middelham heeft nauw contact met vele jongeren in de gemeente. ‘Zij vinden dat de vernielde kast van de AED bij Het Anker ècht niet kan. Er valt nu weer een leuk bedrag te verdelen onder jongerenorganisaties. In totaal gaat het om € 5.823. De jongeren hebben gelijk aangegeven de ‘Stichting AED Hartstikke Nodig’ te willen compenseren voor de schade aan de AED-kast. Zij gebruiken hiervoor een deel van het vrijgekomen budget. De herstelkosten van de AED-kast bedragen € 700. In de komende weken gaan de wethouder, jongerenwerker en jongeren met elkaar in gesprek om helder te krijgen welke goede doelen voor jongeren een geldbedrag ontvangen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha