Wijk bij Duurstede, 15 december 2018.  WIJKnu stelde op 6 december schriftelijke vragen over de bestemmingsplannen Rijndijk 5 en binnenstad. Op 14 december werden de vragen door wethouder Marchal beantwoord. De volledige beantwoording is te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In diverse vergaderingen is aangedrongen op een uitstel van beide debatpunten om diverse redenen. Zoals o.a.:

  • Bestemmingsplan Binnenstad pas aan de Raad voorleggen na de ontwikkeling van een meer integrale visie
  • Rijndijk 5 eerst verder uit onderhandelen tussen partijen, eventueel via mediation en/of alternatieve oplossingen
  • Er is al sprake van een overvolle agenda en deze twee debatpunten kunnen leiden tot een overhaast raadsbesluit

De reden om deze twee punten toch voor debat en besluit te behandelen, komt voort uit de uitspraak van het college dat de Gemeente in de problemen komt wanneer er nu geen besluit genomen wordt. Ingevolge de termijnen die na ter inzage legging van deze dossiers gelden, is de zogenaamde termijn van orde na het ter inzage gelegen te hebben, in beide dossiers inmiddels ruim verstreken. De vraag dringt zich dus op wat er verder nog fout kan gaan, behalve een niet wel overwogen besluit door de Raad, waarvan de gevolgen nu niet in te schatten zijn.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha