Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen. 

Wijk bij Duurstede, 29 oktober 2018. Het plan van de VVD met steun van de coalitie is om in de komende jaren heel veel geld uit te geven aan een turborotonde met fietstunnel.

  • Hoe groot zijn eigenlijk de problemen rondom de doorstroming op deze rotonde?
  • Hoe onveilig is eigenlijk de fietsoversteek bij rotonde de Geer?

Doorstroming:

WijkNU heeft 4 weken lang elke werkdag tijdens de spits gecheckt wat de mogelijke vertraging is vanaf de rotonde bij Cothen tot aan de rotonde de Geer. Op geen enkel moment is de doorlooptijd nooit langer geweest dan een extra 90 seconden. Ook het verkeer van de andere kant (vanaf de Zandweg naar de rotonde de Geer) laat dit beeld zien.

Onveilige fietsoversteek:

Fietsveiligheid is wel degelijk belangrijk! In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) staat te lezen dat er op deze rotonde in de periode 2014 t/m 2016 (gedurende 3 jaar) 2 ongevallen zijn geweest met alleen materiele schade waarvan onduidelijk is of hier überhaupt fietsers bij betrokken zijn geweest. Desondanks vindt WijkNU het gepast om het gevoel van fietsveiligheid te vergroten echter tegen maatschappelijk acceptabele kosten, die tevens in verhouding staan met het risico dat daadwerkelijk aanwezig is. WijkNU heeft op haar zoektocht naar alternatieven een systeem gevonden dat voldoet aan de eerder genoemde criteria; de Bikescout.

Bikescout maakt de automobilist alerter en ondersteunt bij het maken van de juiste beslissing. Fietsers worden bij naderen van de oversteekplaats door dit systeem gedetecteerd en gevolgd. Vervolgens wordt op het juiste moment een duidelijke waarschuwing aan de automobilist afgegeven middels knipperende LED verlichting op het wegdek. Het unieke dat Bikescout toevoegt is dat dit alles gebeurt op basis van de positie en snelheid van de fietser ten opzichte van de fietsoversteekplaats. Of het nu een langzame fietser, een snelle elektrische fiets of scooter betreft, Bikescout geeft de automobilist altijd voldoende en evenveel tijd om de situatie in te schatten en de beslissing te nemen. Dit is altijd 5 seconden voordat de fietser op de oversteek is. Bikescout doet dit voor meerdere fietsers tegelijk uit meerdere richtingen. Ook genereert Bikescout fietsdata, die een bijdrage kunnen leveren tot inzicht in de verkeerssituatie ter plaatse.

WijkNU is sinds mei 2018 in overleg getreden met de leverancier van Bikescout, met de gemeente Veenendaal die dit systeem onlangs heeft geïntroduceerd en met deskundigen van RWS en Ingenieursbureau DHV over deze toepassing. Het systeem is reeds jarenlang succesvol in andere steden waaronder Eindhoven. Na de aanleg van Bikescout in 2016 is in Eindhoven het aantal ongevallen (van jaarlijks 15 geregistreerde) drastisch verminderd tot 4 in 2016 en zelfs tot 0 in 2017 en 2018*!!! (*laatste peildatum sept. 2018). Ook de bevindingen van Veenendaal (o.a. AD artikel van 23 oktober) bevestigen onze reeds eerder getrokken conclusies betreffende de doelmatigheid van deze oplossing. Veenendaal is zelfs voornemens om de Bikescout verder uit te rollen op andere locaties.

Financiële besparing:

Ons college wil gedurende tientallen jaren € 200.000,- jaarlijks reserveren voor de aanleg van de turborotonde met fietstunnel. De Bikescout kost éénmalig nog geen € 35.000,-. Met dit soort bedragen kunnen we tevens een andere rotonde meenemen in de verbetering van de fietsveiligheid: namelijk de rotonde bij het Revius waar heel veel scholieren meerdere keren per dag gebruik van maken.

WijkNU stelt, gezien het enorme tekort op de begroting en de consequenties die dit soort uitgaven heeft op de vermogenspositie van onze gemeente en dus ook op de portemonnee van de burgers, dat een éénmalige investering in Bikescout veel wenselijker, efficiënter en effectiever is. Namelijk de Bikescout kan op zeer korte termijn aangelegd worden; het geld is direct beschikbaar, we hoeven geen extra onderzoeken te doen en de burgers ondervinden nauwelijks hinder. Bovendien is de belasting van uren binnen het ambtenarenapparaat dan ook nihil. Kortom: WijkNU ziet alleen maar voordelen en zal hierover een begrotingswijziging voorstellen in de Raadsvergadering van 6 november a.s. 

Jos Soons
Raadslid WijkNU

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha