Wijk bij Duurstede, 11 maart 2018. Vanaf de start van deze website in 2009 tot begin 2017 volgden verschillende verslaggevers van ditiswijk.nl de voorbesprekingen en vergaderingen van de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders. Begin vorig jaar heeft de redactie de balans opgemaakt, gebaseerd op het aantal uren dat politieke verslaglegging vraagt van de vrijwilligers en het (geringe) aantal geïnteresseerde lezers voor de politieke berichtgeving.

Communicatie

Om goed objectief (kritisch) verslag te kunnen doen van de (soms complexe) voorbesprekingen en raadsvergaderingen was vaak extra informatie nodig. Deze werd door middel van schriftelijk vragen (e-mail) gesteld aan de gemeente (lees college, beantwoord door ambtenaren). Regelmatig werden deze vragen na rappel, laat, gedeeltelijk, ontwijkend of niet beantwoord. Meerdere gesprekken met de agendacommissie, enkele wethouders, de griffie, bureau communicatie en uiteindelijk twee gesprekken met de burgemeester leverden slechts een korte periode van verbetering van de informatie-uitwisseling op. Reden voor de redactie om vanaf april 2017 de politiek alleen nog op afstand te volgen en geen verslag meer te doen van deze voorbesprekingen en gemeenteraadsvergaderingen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Opvallend was de toename van het aantal berichten/informatie van de gemeente en de politieke partijen naar de redactie in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Vooral politieke partijen stonden te dringen om via publicaties de inwoners te melden wat zij in de toekomst te bieden hadden.

Wekelijks politiek blog

De redactie was nieuwsgierig wat er na de verkiezingen van 2014 van deze verkiezingsbeloften gerealiseerd zou gaan worden. Hiervoor werd de politieke partijen ruimte geboden in de vorm van een wekelijkse politieke blog op ditiswijk.nl. In een wekelijks blog konden zij schrijven over wat zij in de gemeenteraad waarmaken van hun verkiezingsbeloften en wat dit in de praktijk betekent voor hun kiezers.

Inventarisatie

Een evaluatie van het wekelijkse politiek blog begin 2017 leerde dat politieke partijen niet echt warm liepen voor dit initiatief. In de periode mei 2014 tot april 2017 hadden de acht politieke partijen 1248 blogs geschreven kunnen hebben. In de praktijk werd er maar 88 keer gebruik gemaakt van deze kans om inwoners van Wijk, Cothen en Langbroek te vertellen over wat de plaatselijke politiek voor hen betekende. Op 2 april 2017 heeft de redactie alle politieke partijen daarom per mail laten weten dat zij met ingang van 1 mei 2017 stopte met het plaatsen van politieke blogs voor het verkondigen van de partij meningen. Een schrale 7% van de 100% kansen om inhoudelijk in te gaan op lokale actuele zaken vanuit het perspectief van de partij was onvoldoende om hiermee door te gaan.

Voorkeur?

Met de verkiezingen van maart in aantocht maakt de gemeente al geruime tijd reclame op haar website en sociale mediakanalen voor artikelen in de papieren huis-aan-huisbladen waar gemeenteraadsleden hernieuwde verkiezingsbeloftes doen en ambtenaren vertellen wat hun rol is m.b.t. gemeenteraad.

Informatiestroom

Sinds begin dit jaar is goed te merken dat de gemeenteraadsverkiezingen er aankomen. Politieke partijen vinden nu wel heel makkelijk de weg naar de redactie om haar lezers te informeren. Waren het eerst de lijsten met verkiesbare kandidaten voorzien van uitleg die de redactie ter publicatie werden toegestuurd, nu neemt het aantal uitnodigen hand over hand toe om verslag te komen doen van de activiteiten die de politieke partijen ontwikkelen naar de verkiezingen toe. 

Beleid

Het huidige beleid van de redactie van ditiswijk.nl is dat aankondigingen van bijeenkomsten van politieke partijen worden geplaatst onder de noemer van politiek nieuws, mits deze bijeenkomsten geen propaganda voor een partij betreffen. (Pers) berichten over schriftelijke vragen worden pas geplaatst wanneer ook de antwoorden hierop bekend zijn. Inhoudelijk nieuwswaardige berichten van politieke partijen worden geplaatst met een intro, zodat duidelijk is dat deze partij de afzender is. Het is aan de redactie om de nieuwswaarde te bepalen. Reacties op andere artikelen worden als ingezonden stuk geplaatst.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha