[UPDATE]Wijk bij Duurstede, 3 maart 2018 . Op 12 februari stelde het CDA schriftelijke vragen inzake de voortgang ontwikkeling wooncomplex ‘De Hortus’ die op 27 februari door wethouder Brouwer werden beantwoord en sinds 2 maart zijn te lezen op de website van de gemeente.

 1. Waarom ligt het werk nu al enige tijd stil rondom de oude Hordenhal?
  • Antwoord: Bij het omleggen van de Zeeuwse Steen dienden (na het opbreken van de weg) eerst nutsleidingen te worden verplaatst door de nutsbedrijven. Deze waren uiteindelijk eerder klaar dan gepland, echter kort voor de vakantieperiode van onze aannemer (tot half januari). Begin januari ontstond vertraging omdat aanpassingen in het ontwerp nodig bleken.
 2. Speelt de gemeente hierin een rol?
  • Antwoord: De gemeente is vrijwel niet in staat om de planning van de nutspartijen te beïnvloeden. Daarmee was de slechte aansluiting met de vakantieperiode niet te voorkomen. De aanpassingen in het ontwerp zijn in overleg tussen onze adviseurs en aannemer doorgevoerd. Hier heeft de gemeente zowel op het proces als de inhoud gestuurd. Omwonenden zijn op 16 februari geïnformeerd. Dit was al eerder afgesproken. Over een integratie van de bestaande winkels moeten partijen (projectontwikkelaar AKMReales, eigenaar en huurder) afspraken maken. De gemeente speelt hierbij actief een bemiddelende rol.
 3. En zo ja, wat gaat de gemeente doen om te zorgen dat er toch weer vaart komt in de ontwikkeling van het nieuwe wooncomplex ‘De Hortus’.
  • Antwoord: De werkzaamheden van onze aannemer zijn inmiddels weer gestart. Zonder tegenslagen zou de Zeeuwse Steen vanaf 23 maart weer te gebruiken zijn. Gezien de huidige vorst is de kans groot dat dit later wordt. Met betrekking tot de integratie van de bestaande winkelpanden voeren wij , afzonderlijke en gezamenlijke, gesprekken met de verschillende betrokken partijen.

Update 13 maart:

Omdat de werkzaamheden aan de Zeeuwse steen nog altijd niet voltooid zijn, heeft de redactie van ditiswijk.nl op 28 februari vragen gesteld over de voortgang en de communicatie hierover met de bewoners in de stenenbuurt. De antwoorden op deze vragen werden op 13 maart beantwoord:

 1. Verlopen de werkzaamheden volgens planning?

De werkzaamheden verlopen niet volgens planning. In eerste instantie is er een vertraging opgetreden door noodzakelijke wijzigingen in het ontwerp. Door de vorstperiode is er een extra vertraging opgetreden en op dit moment verwacht onze aannemer dat de werkzaamheden rond 6 april afgerond zijn.

 1. Als dit niet het geval is; wat is de reden dat hierover niet is gecommuniceerd naar buurtbewoners en buitenstaanders?

De bewoners zijn daarover op 16 februari 2018 door onze aannemer ACW met een brief geïnformeerd. Deze brief is ruim verspreid in de wijk die ontsloten wordt via de Zeeuwse Steen en de Dordtse Steen. Op dat moment (net voor de vorstperiode) was de verwachting dat de werkzaamheden rond 24 maart afgerond zouden worden. Wij zullen door onze aannemer een brief aan de omwonenden laten verspreiden en op onze website een bericht plaatsen met de actuele planning.

 

 

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha