Overlangbroek, 5 januari 2020. Vanmorgen reikte burgemeester Iris Meerts in een tot de laatste stoel bezette Hyacintuskerk, na afloop van de zondagsdienst, een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer H. Verweij (Henk) uit Langbroek.

Ruim 27 jaren vrijwillige inzet voor de Hervormde Gemeente Overlangbroek

Henk Verweij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de bijhorende versierselen uitgereikt vanwege zijn langdurige, intensieve en belangeloze inzet voor de Hervormde Gemeente Overlangbroek. Hij was een spin in het web van de kerkgemeenschap. Vanaf 1993 was hij president kerkvoogd. Vanaf 2004 was hij voorzitter van de commissie kerkrentmeesters. Tijdens de kerkdienst op 5 januari legde hij deze functie neer. De heer Verweij gaf leiding aan diverse restauraties in en om het kerkgebouw, van het historische Franse orgel en van de Oude School. Hij was actief betrokken bij de organisatie van de viering van het 700-jarig bestaan van de gemeenschap Overlangbroek in 1989. Jaarlijks draagt hij zijn steentje bij aan de organisatie van de Bazaar in de Oude School, de papierinzameling en Koningsdag. Henk Verweij organiseert themabijeenkomsten met jongeren en toont zich altijd hulpvaardig naar anderen. Hij wordt gekenmerkt als een verbindende schakel binnen de kerk en is een voorbeeld voor velen.

Grote betrokkenheid bij ontwikkelingen in de (lokale) landbouw en het natuurbeheer

De heer Verweij is zelfstandig agrarisch ondernemer. Vanaf 1988 zet hij zich actief in voor ontwikkelingen in de (lokale) landbouw en het natuurbeheer. In de jaren negentig en begin 2000 was hij lid van de Raad van commissarissen bij Rabobank Rijn en Heuvelrug en bij Coöperatie land- en tuinbouwvereniging Rijnvallei (later AgruniekRijnvallei). Hij vertegenwoordigde de belangen van de agrarische sector en de individuele ondernemers. Als secretaris van het afdelingsbestuur Krommerijnstreek Campina, was hij betrokken bij ontwikkelingen rondom vee-verbetering. Eind jaren negentig zette Henk Verweij zich in voor de herinrichting van het bijzondere Langbroekerwetering gebied en nam hij deel aan de Projectgroep Natura 2000. Hierbij stond het toekomstig beheer van het kleinschalig cultuurlandschap ‘Kolland en Overlangbroek’ centraal. Dit jaar nam hij actief deel aan een burgerpanel van de gemeente Wijk bij Duurstede. Meer foto's zijn te zien in het fotoarchief.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha