Wijk bij Duurstede, 8 januari 2018. Alle jongeren in de gemeente Wijk bij Duurstede mogen nadenken over hoe ze € 8.440 willen gaan besteden. In de gemeente Wijk bij Duurstede is tijdens de afgelopen jaarwisseling namelijk voor €2.560 aan vuurwerkschade aangericht aan gemeente-eigendommen. Dat bedrag is fors lager dan de € 13.000 schade van vorig jaar. De aanpak die wethouder Hans Marchal in december heeft geïntroduceerd en landelijk nieuws werd, blijkt een succes te zijn. Het is fijn dat het bedrag dat de gemeente elk jaar reserveert voor schadeherstel, nu voor een heel groot deel naar voorzieningen of leuke activiteiten gaat voor de jongeren.

Belonen werkt beter dan straffen

Wethouder Hans Marchal zegt over de nieuwe aanpak: ‘Ik ben bijzonder blij en tevreden dat de jongeren hun best hebben gedaan de vuurwerkschade flink te beperken. Vuurwerk afsteken kan ook zonder vernielingen. Het tentfeest in Langbroek is overigens al jaren een mooi voorbeeld van hoe jongeren de jaarwisseling positief kunnen vieren. Belonen werkt beter dan straffen. Wat niet wegneemt, dat de daders van vernielingen daarvoor moeten worden bestraft,’ aldus Marchal. Over de inzet van jongerenwerker Eno Middelham is Hans Marchal ook erg te spreken: ‘Hij heeft groepen jongeren in Wijk bij Duurstede bij deze aanpak betrokken. Ze mogen nu met Eno Middelham in gesprek om te bepalen waar ze het geld aan uit willen geven. Ook jongeren die geen contact hebben met het jongerenwerk, nodigen we deze week uit via onze social media om hun ideeën hierover aan te geven. De gemeente regelt dan de gewenste beloning.’ Voor de jaarwisseling van 2018-2019 heeft Marchal al de wens geuit om deze aanpak voort te zetten. De bovengrens van € 10.000 wil hij dan met enkele duizenden euro’s verlagen: ‘Jongeren moeten wel worden uitgedaagd hun best te blijven doen om een beloning te verdienen.’

De forse afname van schade aan gemeentelijke eigendommen is pure winst

Tijdens de jaarwisseling zijn twee afvalbakken, twee hondenpoepbakken, een schrikhek en zeven verkeersborden vernield. Elke schade is nog steeds zonde van het geld, maar deze forse vermindering in schade is pure winst. Een kanttekening hierbij is wel, dat er ook andere schade is ontstaan aan eigendommen, die niet van de gemeente zijn. Enkele voorbeelden zijn een ruit van een abri en het glas van informatiepanelen. Geen enkele gemeente rekent deze schade mee bij de eigen vuurwerkschade, omdat deze voor de betreffende beheerder zijn. ‘Voor deze schade wil ik echter mijn ogen niet sluiten,’ zegt Hans Marchal. ‘Met de kennis en ervaring van nu, wil ik bij de komende jaarwisseling de regels wat aanpassen. Ook de schade in de openbare ruimte aan eigendommen die niet van de gemeente zijn, wil ik dan een rol laten spelen in het totale bedrag.’ Jongerenwerker: ‘Beloning ondersteunt gedragsverandering bij jongeren’ Eno Middelham zegt over de aanpak: ‘Ik heb met de jeugd bijzondere en constructieve gesprekken kunnen voeren over hoe je je gedraagt in de buitenruimte. Niet alleen tijdens Oud en Nieuw, maar ook daarna. Dit heeft geleid tot een gedragsverandering, die in ieder geval op de korte termijn enorm succesvol is gebleken. De jongeren krijgen nu een fraai bedrag als beloning. Het mooie is dat zij het bedrag vooral willen aanspreken voor de skatebaan, terwijl ze zelf nauwelijks skaten. Dat vind ik een prachtig en lovenswaardig gebaar.’

Geen grote incidenten in de gemeente

Burgemeester Tjapko Poppens bevestigt het goede verloop van de jaarwisseling: ‘De brandweer heeft ‘s nachts slechts één keer een buitenbrandje hoeven doven.(Navraag van de redactie leert dat kosten van de brandweer nu en in voorgaande jaren niet meegenomen is in het berekenen van de schade) De politie was de hele dag en nacht ook alert. Vanuit de Veiligheidsregio heb ik geen noemenswaardige incidenten doorgekregen. Brandweerlieden en politieagenten werden nergens gehinderd bij hun werkzaamheden. De politie en brandweervrijwilligers bedank ik hierbij voor hun inzet tijdens de jaarwisseling. Alles bij elkaar genomen is de jaarwisseling relatief rustig verlopen en kunnen we er met positieve gevoelens op terugblikken,’ aldus de burgemeester.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha