Wijk bij Duurstede, 20 december 2017.Het college van Wijk bij Duurstede wil 1.000 woningen extra bouwen tot het jaar 2030. Niet in de kernen, maar daarbuiten. De 1.000 woningen extra zijn nodig om ervoor te zorgen, dat jong en oud in evenwicht blijft. En dat er voldoende passende woningen zijn voor een vitale gemeenschap met genoeg voorzieningen. ‘Hiermee vergroten we het aantal inwoners niet. Wel kunnen we zo als gemeente de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien,’ vinden de wethouders Jeroen Brouwer en Hans Marchal.

Vergrijzing, kleinere gezinnen en slechte doorstroming woningmarkt zijn een probleem

De laatste jaren is er al druk gebouwd binnen de gemeentegrenzen. Na 2022 is er geen ruimte meer voor nieuwbouw in de kern. Daarom vindt het college het noodzakelijk om extra huizen te bouwen buiten de huidige wijken. Van de provincie mag de gemeente al 250 woningen bouwen buiten de kern. Daarmee redt Wijk bij Duurstede het echter niet. ‘We vergrijzen als gemeente sterk. Daarnaast zijn er meer kleinere huishoudens dan vroeger en is er weinig doorstroming op onze huizenmarkt,’ zegt Jeroen Brouwer, ‘Kortom: de woningen die er nu zijn, passen niet bij de huidige en toekomstige bevolkingssamenstelling. Vooral voor jongeren en senioren is het lastig woonruimte te vinden, die bij hun woonbehoefte past.’ Het college ziet nu met lede ogen aan, dat inwoners, vooral jongeren, daardoor uit de gemeente vertrekken. Hans Marchal vult zijn collega hierbij aan: ‘En dat holt onze vitaliteit langzaam uit. Want minder inwoners betekent minder mantelzorgers, minder leden die actief kunnen zijn in het verenigingsleven en minder consumenten voor onze winkeliers. Terwijl veel inwoners hier graag blijven wonen.’

Provincie moet toestemming geven voor het bouwen van meer woningen

De afgelopen 5 jaar zijn er gemiddeld 110 woningen per jaar bijgekomen. Tussen 2010 en 2022 moeten dat er totaal bijna 1.250 zijn. ‘Nog meer in de kern bouwen, gaat echter ten koste van de leefbaarheid, het groen en speelplekken in onze wijken. En dat willen we niet,’ vertelde wethouder Brouwer onlangs aan de leden van Provinciale Staten. De Statenleden brachten een bezoek aan Wijk bij Duurstede, wijk De Engk, om via presentaties en een wandeling een goed beeld te krijgen van hoe er de afgelopen jaren succesvol is gebouwd. ‘Voor de bouw van extra woningen is toestemming nodig van de provincie Utrecht. Het college blijft ook in 2018 hiervoor aandacht vragen bij de provincie, om te voorkomen dat de woningbouwproductie stil valt’,’ besluit Marchal.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha