Wijk bij Duurstede, 20 december 2017. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft samen met Volksbelang, woningbouwstichting Cothen en huurdersbelangenvereniging Krommerijn (HBV) afspraken gemaakt over wonen. De basis voor de afspraken is de gemeentelijke Woonvisie. De zogenoemde ‘prestatieafspraken’ gaan over wat de woningbouwstichtingen kunnen bijdragen aan dit beleid.

Afspraken dragen bij aan vitaliteit van de gemeente

Alle partijen willen nieuwe woningen in de gemeente Wijk bij Duurstede bouwen. Dat is nodig. Vooral kleine huishoudens, zoals starters en senioren, zoeken naar passende woningen. Hun woonwensen komen niet altijd overeen met het aanbod. Dit bleek bijvoorbeeld ook uit een recente bijeenkomst, waarin de woonwensen van jongeren centraal stonden. De prestatieafspraken hebben in ieder geval tot doel om het woningaanbod beter te laten overeenkomen met de vraag. Op de plek van de Dirk Fockflat en het Wijkhuis zullen nieuwe woningen worden gebouwd.

Daarvoor moet er ook wat gebeuren in de bestaande woningvoorraad. Nog steeds wonen huurders niet allemaal in een huis dat bij hen past. De huur is te hoog of te laag, of de woning te groot of te klein. De partijen gaan samen met huurders kijken naar hun ‘doorstroommogelijkheden’. Dit kan in Wijk bij Duurstede bijvoorbeeld door klushuur. Dat is wanneer jongeren zelf de woning opknappen tegen lagere huur. Of wanneer ouderen een woning betrekken, waar zorg mogelijk is. De woningbouwstichtingen willen ouderen graag informeren over op tijd verhuizen naar een (meer) passende woning. De partijen hebben een overeenkomst ‘Gezond veilig wonen’ ondertekend, die leidt tot een intensieve samenwerking op dit thema. En in de wijk De Engk leren maatschappelijke organisaties elkaar en de wijk (opnieuw) kennen. Deze organisaties gaan met bewoners in gesprek over hun ideeën hoe de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. En hoe iedereen daar naar eigen kunnen aan kan bijdragen. Ook in de andere wijken van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek willen gemeente en de woningbouwstichtingen samen met de inwoners voor een schone, nette en veilige woonomgeving zorgen. De inwoners weten tenslotte het beste wat goed is voor hun straat en buurt, hoe ze als buren fijn met elkaar kunnen wonen.

Woningbouwstichting Cothen is gericht op samenwerking met andere partijen die een bijdrage leveren aan de vitaliteit in de gemeente. Samen met zorginstellingen en stichting Binding wil zij een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van Cothen. Een mooi voorbeeld hiervan is de proef met elektronische sloten, waar alle partijen zeer tevreden over zijn. Ook in Langbroek en Wijk draait dit project, in samenwerking met Volksbelang.

Duurzaamheid

De woningbouwstichtingen dragen bij aan ‘Wijk klimaatneutraal in 2030’. De bedoeling is om de woningvoorraad zo duurzaam mogelijk te maken. Huurders van Volksbelang kunnen kiezen voor zonnepanelen, via de Eigen Wijkse Energie Corporatie. Er zullen enkele duurzame nieuwbouwprojecten gerealiseerd gaan worden, bijvoorbeeld aan de Karel Martelstraat en aan de Hoogstraat in Wijk bij Duurstede. Met WBS Cothen zijn ook afspraken over duurzaamheid gemaakt. Met het onderhoud van de bestaande voorraad zullen de woningbouwstichtingen zo duurzaam mogelijke keuzes maken.

‘Met elkaar zorgen voor passende woningen voor onze inwoners’

Wethouder Jeroen Brouwer, Batian Nieuwerth (directeur Volksbelang), Wim Moggré (directeur WBS Cothen) en Toos van Kempen (voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging Krommerijn) zijn tevreden over de afspraken die zijn gemaakt, over hoe we blijven werken aan een mooie, leefbare gemeente.

Wim Moggré, directeur van Woningbouwstichting Cothen: ‘Binnen de mogelijkheden die WBS Cothen heeft, dragen wij graag bij aan het prettig en veilig wonen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Daarbij zullen onze inspanningen zich tevens richten op het duurzamer maken van de bestaande woningen. Daarnaast is samenwerking met alle betrokken partijen hierbij van groot belang, want 1 + 1 = 3.’

Batian Nieuwerth, directeur van Volksbelang Wijk bij Duurstede: ‘Samenwerken aan goed wonen, doen we voor de inwoners en woningzoekenden in Wijk bij Duurstede. Het is een grote opgave, maar we zitten op één lijn over huisvesting, duurzaamheid en een fijne leefomgeving.’

Wethouder Jeroen Brouwer: ‘Door onze samenwerking ontstaan er mooie initiatieven. De komende jaren doen we er alles aan om samen met de woningstichtingen sociale huurwoningen te bouwen. Speciale aandacht hebben we voor jongeren en senioren. Kleine huishoudens dus, die graag een passende woning willen. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze afspraken concreet in de praktijk gebracht kunnen worden en zullen bijdragen aan een vitalere gemeente.’

 

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha