Wijk bij Duurstede, 15 december 2017. In eerdere berichtgeving over de problematiek rond Winkelcentrum(WC) “de Heul” liet de gemeente weten niets te kunnen melden i.v.m de onderhandelingen.

Lidl nieuwe eigenaar

Nu bekend is dat Lidl de nieuwe eigenaar is van WC “de Heul” hebben wij via de mail vragen gesteld aan de gemeente:

 1. Welke rol heeft de gemeente gespeeld bij de verkoop van WC de Heul?
  • De verkoop van het winkelcentrum is een private zaak. Hier heeft de gemeente geen rol in gespeeld.
 2. Heeft de gemeente toezeggingen gedaan over nog te bouwen woningen locatie gesloten zwembad en oude locatie Jozef school?
  • De gemeente heeft aan geen enkele partij toezeggingen gedaan met betrekking tot bouw van woningen. Deze moeten plaatsvinden binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders vanuit de Structuurvisie en de Structuurvisie Detailhandel. Het terrein van de oude Sint Jozefschool maakt geen onderdeel uit van het projectgebied.
 3. Heeft de gemeente toezeggingen gedaan over het aantal aan te leggen parkeerplaatsen?
  • De gemeente heeft geen toezeggingen gedaan, omdat er nog geen plan ligt. Voor parkeren gelden de huidige normen zoals deze vastgelegd zijn in de Nota Parkeernormen.
 4. Heeft de gemeente toezeggingen gedaan over te dragen kosten mbt het aanpassen van de infrastructuur?
  • Omdat er nog geen plan ligt, hebben wij geen toezeggingen gedaan over het aanpassen van de infrastructuur.
 5. Per wanneer is de Lidl eigenaar van WC de Heul?
  • De overdracht vond dinsdag 12 december 2017 plaats om 12.45 uur.
 6. Wordt het WC gerenoveerd of wordt het gesloopt en herbouwd?
  • Er zijn door de nieuwe eigenaar nog geen plannen aangedragen. Lidl (of andere projectontwikkelaars) hadden in gesprekken met de gemeente altijd het uitgangspunt dat er nieuwbouw tegenover het huidige winkelcentrum (op het speelterrein/tijdelijk parkeerterrein) zou komen. Wij gaan ervan uit dat dit nog steeds het doel is van Lidl.
 7. Opent de Lidl een winkel op WC de Heul?
  • Dat lijkt ons een logisch gevolg van de aankoop.
 8. Blijft de Lidl op de Hoogstraat bestaan?
  • Wij gaan uit van uitvoering van onze Structuurvisie Detailhandel en dus van het verdwijnen van de supermarktlocatie aan de Hoogstraat.
 9. Is het voornemen om de huidige aanwezige ondernemers een nieuw contract aan te bieden?
  • Hier heeft de Lidl naar ons toe nog geen uitspraken over gedaan. Bij andere ontwikkelaars waar de gemeente mee om tafel heeft gezeten, hebben wij dit wel als nadrukkelijke wens neergelegd. 

Voor meer achtergrondinformatie lees de gerelateerde artikelen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha