Wijk bij Duurstede, 21 september 2017. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer G.H.J. Huffmeijer (Chiel) uit Wijk bij Duurstede te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Krikke van gemeente Den Haag heeft vanmiddag om 17.00 uur in het HagaZiekenhuis, locatie Leyenburg, te Den Haag Chiel de versierselen opgespeld. Dit gebeurde tijdens het symposium dat ter gelegenheid van het afscheid van Huffmeijer als ziekenhuisbestuurder is georganiseerd.

Persoonlijke bijzondere verdiensten in en gerelateerd aan de hoofdfunctie

De Koninklijke onderscheiding is hem toegekend op grond van zijn persoonlijke bijzondere verdiensten als ziekenhuisbestuurder en als bestuurder van verschillende overkoepelende brancheorganisaties in de Nederlandse ziekenhuiswereld. De heer Huffmeijer heeft in zijn hoofdfuncties en beroeps gerelateerde nevenfuncties een belangrijk stempel gedrukt op (landelijke) ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Ziekenhuisbestuurder

Als ziekenhuisbestuurder heeft de heer Huffmeijer vanaf 1986 in verschillende regio’s in Nederland meerdere grote fusies van ziekenhuizen begeleid. Hij bracht bestuurlijke stabiliteit en financiële sturing waar dat nodig was. Vanaf 2013 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep, een bestuurlijke fusie tussen het topklinische HagaZiekenhuis te Den Haag en het eveneens topklinische Reinier de Graaf Gasthuis te Delft. In 2015 is het LangeLand Ziekenhuis toegetreden tot de Reinier Haga Groep, een ziekenhuisgroep die zich tot de grootste mag noemen in Nederland.

Nevenactiviteiten

Naast zijn hoofdfunctie bekleedde hij vanaf 1992 verschillende nevenfuncties, die van grote betekenis zijn voor de Nederlandse samenleving in het algemeen en de Nederlandse gezondheidszorg in het bijzonder. Hij was ruim acht jaar lid en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van het WaarborgFonds voor de Zorgsector (TWF). Dit is het garantie-instituut van en voor zorginstellingen. Gedurende ongeveer vijf jaren trad hij op als bestuurslid en vicevoorzitter van de stichting Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ), een samenwerkingsverband van 26 ziekenhuizen, gericht op de bevordering van topklinische zorg, opleiding en (toegepast) onderzoek. Gedurende 16 jaar was hij bestuurslid respectievelijk vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Hij leverde onder andere een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de afspraken met de overheid (het ova-convenant). Dit convenant maakt het de ziekenhuizen mogelijk hun medewerkers een marktconform salaris te bieden. De heer Huffmeijer is vanaf 1994 bestuurslid van de Stichting Loosdrechtse Bos. Hij speelde een belangrijke rol bij de restauratie van het gelijknamige sanatorium. Sinds 2004 is hij bestuurslid van de stichting Vrienden Landgoed Zonnestraal te Hilversum. Deze stichting bevordert en ondersteunt de instandhouding van de monumenten op het Landgoed Zonnestraal en stimuleert de aandacht voor de sociale geschiedenis en bijzondere architectuur.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha