Wijk bij Duurstede, 11 oktober 2021. De energietransitie houdt de gemoederen bezig, niet alleen in Wijk bij Duurstede maar in het hele land en ver daarbuiten. Wij hebben te maken met een klimaatakkoord en een klimaatwet. En nu moet dat worden omgezet in concrete doelen en acties, er zijn deadlines gezet. De gemeente werkt in U16 verband aan de Regionale Energie Strategie, de RES. Er zijn enquêtes en bewonersavonden gehouden, die soms tumultueus verliepen. Het is duidelijk dat de meningen verdeeld zijn, de kans is groot dat windturbines en zonnevelden een thema worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Met veel stillere trom is begin juli de Warmtevisie vastgesteld, ook niet onbelangrijk We zullen allemaal te maken krijgen met de maatregelen die genomen gaan worden en wellicht worden we nog sterker aangespoord om zelf ook de handen uit de mouwen te steken. We zien steeds meer zonnepanelen op daken van huizen, ook rijden er steeds vaker busjes van isolatiebedrijven door stad en dorp. Er is heel veel te doen.

De werkroep Groenberaad organiseert een informatieavond over grootschalige energieopwekking binnen onze gemeentegrenzen: wat betekent dat voor inwoners en onze woonomgeving. Niet om elkaar te overtuigen maar om informatie uit te wisselen en meningen te proeven. Want er leven veel vragen zoals:

  • Energieopwekking in Wijk bij Duurstede, wat moet ik me daarbij voorstellen?
  • Wat zijn de doelen die zijn gezet en hoe hard zijn die?
  • Wat gebeurt er na de eerste net afgesloten ronde, RES 1.0?
  • Hoe ziet dat er uit voor onze gemeente, wat zijn de gevolgen?
  • Wat willen we wel, wat willen we niet en vooral
  • wanneer zijn we eigenlijk klaar?

Op maandag 25 oktober gaan we het hierover hebben in Calypso op de Markt. We beginnen om 19:30 en de toegang is gratis. We hebben een externe deskundige uitgenodigd, Gerben de Vries van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Gerben vertegenwoordigt de natuurorganisaties aan de RES-tafels en houdt zich onder andere bezig met de gevolgen van de energietransitie voor landschap en natuur. Bij uitstek dus iemand die ons goed kan meenemen op deze thema’s. Na een inleiding gaan we aan de hand van een paar stellingen dit onderwerp te lijf

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha