Wijk bij Duurstede, 29 maart 2021. Eind 2017 sloot Museum Dorestad zijn deuren aan de Muntstraat. Vanaf het moment van sluiting is er discussie over de (kosten van de) nieuwe huisvestingslocatie, Oude Stadhuis Markt 24, waar het museum zijn deuren in juli 2022 zou moeten openen.

Financiën

Om de restauratie en verbouwing van het oude stadhuis met als beoogd effect/doel de huisvesting van het museum nieuwe stijl te kunnen financieren is te lezen in een memo van het college aan de gemeenteraad, stemde de gemeenteraad in 2017 in met een krediet van 1.350.000 euro. Verder is in de memo te lezen: ‘De structurele gemeentelijke subsidie aan het museum, welke vanaf het moment van herhuisvesting wordt verlaagd met 8.000,- , blijft voortbestaan, hetgeen betekent dat jaarlijks 42.350,- exploitatiesubsidie wordt verstrekt. Zodra het pand door het museum in gebruik wordt genomen zal een nader te bepalen bedrag aan BTW-belaste huur worden overeengekomen en zal de jaarlijkse subsidie overeenkomstig worden aangepast’.

Op 9 maart 2021 werd de gemeenteraad bijgepraat over de restauratie van Markt 24. In de namens het college gegeven presentatie staat dat na optellen van aangevraagde subsidies en het potje Meerjaren Onderhouds Plan er een budget beschikbaar is van 1.450.000 euro. In dezelfde presentatie is te lezen dat de verwachte uitgaven 1.575.000 euro zullen zijn. Het tekort kan nog oplopen wanneer de aangevraagde subsidies (95.000 euro) niet worden toegekend. Of dit budget voldoende is, moet nog blijken omdat de definitieve aanneemsom pas bekend wordt na afronding van de contract begroting. De gemeenteraad moet in april/mei 2021 instemmen met het krediet om de reeds voorziene tekorten genoemd in de presentatie, minimaal 125.000 en maximaal 220.000 euro aan te vullen. In juni 2021 verwacht de gemeente te starten met de renovatie en in mei 2022 zou de restauratie moeten zijn afgerond.

Bezoekers

Nu de datum van opening van het hernieuwde museum dichterbij lijkt te komen, heeft de redactie van ditiswijk.nl verschillende beschikbare documenten naast elkaar gelegd die betrekking hebben op de verwachte bezoekersaantallen. In het 'Meerjaren beleidsplan Museum Dorestad' is te lezen: ‘Binnen drie jaar na de verhuizing het bezoekersaantal minimaal vervijfvoudigen. De doelstelling is van 3700 bezoekers in 2014 naar 20.000 bezoekers in 2020. (Bij een gelijkblijvend aantal betalende bezoekers is het ‘nieuwe museum’ niet levensvatbaar)’. Als reden voor de toename van 500% aan bezoekers schrijft het museum op: ‘‘Door de verhuizing naar de Markt (een gebouw waarin zowel het Museum als de VVV zijn gehuisvest) en een nieuwe, eigentijdse inrichting verwacht het Museum dat het bezoekersaantal fors zal toenemen. De doelstelling is tot 17.500 bezoekers per jaar. De grondslag voor deze aanname is dat op dit moment al 36.000 bezoekers per jaar bij de VVV over de drempel komen’. Wat hierbij opviel, was dat in de ‘Meerjaren exploitatiebegroting 2019-2022’ de doelstelling van aantallen bezoekers van 17.500 afloopt naar 15.000 per jaar en in het beleidsplan wordt gesproken over 20.000 bezoekers per jaar. Na het stellen van vragen die 9 maart werden verstuurd kreeg de redactie de “Meerjarenbegroting 2022 - 2025” toegestuurd. Hierin loopt het aantal bezoekers op van 10.000 in 2022 naar 15.000 in de volgende jaren.

Vragen

Op 9 maart stuurde de redactie van ditiswijk.nl vragen naar de gemeente die betrekking hebben op de verwachte forse groei aan bezoekers. Na 10 dagen vroeg de redactie naar de voortgang van de beantwoording. Het antwoord luidde dat de antwoorden konden worden verwacht in de week van 29 maart. Op 23 maart mailde de lokale overheid dat de vragen niet allemaal konden worden beantwoordt of de redactie de vragen ook aan het museum kon stellen:

  • ‘Een groot deel van de antwoorden zijn specifiek op het terrein van museum Dorestad.
  • De restauratie van het oude Stadhuis staat in principe los van museum Dorestad (die een mogelijke toekomstige huurder kan zijn).
  • Het bestuursstandpunt van museum Dorestad is, dat vragen over het museum ook gericht moeten worden aan het museum(bestuur)’.

De vragen werden dezelfde dag naar de voorzitter van het museum verstuurd. Naar aanleiding van bovenstaand antwoord van de gemeente werden twee keer vervolgvragen gesteld (ook te lezen via onderstaand link). De eerste vragen gaan over de late reactie en vervolgens vragen op het antwoord van de gemeente dat het museum ‘een mogelijke toekomstige huurder’ zou zijn. Op 29 maart ontvingen wij de antwoorden. De vragen en antwoorden zijn te lezen via deze link.

Azijn

Sommige lezers reageren wanneer de redactie van ditiswijk.nl kritisch is op de trage, ontwijkende, halve of niet ontvangen antwoorden op gestelde vragen van de lokale overheid via Facebook en de website: ‘Zo, de fles azijn is ook weer leeg... ‘ Wij zouden graag complimenten vermelden over een snelle duidelijk en adequate wijze van antwoorden. Ondanks gesprekken, mailwisselingen, telefoongesprekken, uitwisseling van een lijst aan onderwerpen die belangrijk zijn voor lezers/inwoners zijn er weinig verbeteringen. Wij zijn niet alleen kritisch omdat de redactie ditiswijk.nl een verbetering zou waarderen maar omdat de gemeente verbeteringen door te zullen voeren al meerdere keren zelf heeft aangegeven.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha