Wijk bij Duurstede, 31 augustus 2017. Langs het Kromme Rijnpad in het Noorderwaardpark komt een idylle van bloemen en fladderende vlinders, het zoemt er dan van de insecten. Volgend jaar zullen we het beleven, komende week starten de voorbereidingen. Dit initiatief van de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede (VNMW) werd een project in een samenwerkingsovereenkomst met GROEN AAN DE BUURT en de gemeente Wijk bij Duurstede.

Meer bloemen

De VNMW wil meer bloemrijke plekken in het gemeentelijk groen realiseren met plantensoorten die daar thuishoren. Het resultaat is meer biodiversiteit omdat de flora bijdraagt aan de vogelstand, insecten, vlinders en andere fauna. Een bijdrage zal worden geleverd aan de beleving, het welzijn en gezondheid van de wandelaars en omwonenden langs de wandelroute. De bloemenweide ligt voor de brug over de Kromme Rijn (Langbroekseweg), aan de rand van het park van de Noorderwaard tussen het volkstuinencomplex en de oever van de Kromme Rijn. Het terrein wordt komende tijd in orde gebracht om alle zaden de kans te kunnen geven om aan te slaan en de ruimte te krijgen.

Aan het werk

In de eerste week van september wordt er zoals gebruikelijk gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. In de week van 11 september is het grondwerk aan de beurt, uitgevoerd door Mocking. De bovenlaag wordt eraf geschraapt en afgevoerd. De bovenlaag is een verdichte oude grasmat, voornamelijk grazige wortels met distels, bramen, zuring en boerenwormkruid. Daar hebben vrijwilligers van het IVN uit een buurgemeente ook een inventarisatie gedaan. Zie Facebook Dan na drie weken rusten wordt de grond licht losgemaakt en de zaadmengsels worden verspreid. Er blijven wel veel resten achter….maar de nieuwe zaden krijgen nu de ruimte en hun voorsprong, in de herfst is er al ontkieming. Het zaaien gebeurt begin oktober. Er zal een lint omheen geplaatst worden, zodat ieder mens en hond begrijpt dat hier iets beschermd wordt. We kunnen de natuur een handje meehelpen, we kunnen niet dwingen, maar wel zorgen voor gunstige omstandigheden. Ook het weer moet altijd meewerken!

Duurzaam

Het zal geen gecultiveerd bloementuintje worden, waar steeds geschoffeld wordt of opgepot, met alsmaar nieuwe jonge aanplant en aangepaste voeding. Nee, het is duurzamer: gebiedseigen soorten die je op onze rivierklei zou kunnen verwachten en die steeds teugkeren , als we ze de kans en de ruimte geven. Een- en meerjarigen soorten zoals honingklaver, knoopkruid, pastinaak, margrieten, wikkesoorten, boterbloemen, walstro en koekoeksbloemen. Misschien zelfs de morgenster en de prachtige rolklaver (Lotus corniculatus).

Idylles

Met hulp van de gemeente heeft de VNMW dit initiatief kunnen realiseren. Elders in Nederland, ook in Houten, worden idylles in stedelijk gebied gecreëerd. Het gaat vooral om kansen te geven aan een diversiteit van bloemen, van kruiden waar insecten op af komen die voor bestuiving zorgen. Zeker in een fruitstreek , maar eigenlijk in elke streek, nogal noodzakelijk. Een klein ecosysteem dat er kan zijn, zonder dood gespoten te worden of op andere wijze gedecimeerd. In ons drukbevolkte land hebben we heel veel schone bloemrijke landjes en verbindingen nodig waar een en ander kan overleven naast alle bebouwing, bestrating en gifgroene agricultuur. Voor ons zelve: ons milieu en onze gezondheid. Meer informatie kunt u inwinnen bij de VNMW, Linda Horst en Sonja Fris.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha