Wijk bij Duurstede, 7 november 2020. Regelmatig ontvangt de redactie van ditiswijk.nl via de mail en sociale media foto’s en berichten van lezers over verrommeling door derden in de openbare ruimte.

Diverse hotspots

Met behulp van deze foto’s en berichten zijn diverse “hotspots” geïdentificeerd waar derden hun afval in de openbare ruimte achter laten. Wanneer een ondergrondse container niet werkt of vol is wordt op diverse plaatsen het vuil naast de containers gezet. Ook bij de oud papier containers op sportpark Marienhoeve worden regelmatig zaken zoals piepschuim, toetsenborden, pallets en overige overbodige zaken in de openbare ruimte achter gelaten.

Welk onderhoudsniveau is van toepassing

Om beter inzicht te krijgen wanneer er opgeruimd gaat/moet worden is aan de gemeente gevraagd welk onderhoudsniveau er wordt gehanteerd.

  1. Is er een criterium van aantallen stukken "zwerf" afval per 100m2 waardoor de gemeente/derden gaat/moet opruimen?
    • Antw: Ja en nee. Op het gebied van zwerfafval heeft de gemeenteraad onderhoudsniveau B afgesproken. Dit betekent dat in een vak van 10 bij 10 meter maximaal 10 stuks grof zwerfafval (groter dan 10 cm) mogen liggen. Dit betekent ook dat in een vak van 1 bij 1 meter maximaal 10 stuks fijn zwerfafval (kleiner dan 10 cm) mogen liggen. Maar dit betekent niet dat als er in een vak meer zwerfafval ligt we gelijk moeten schoonmaken. We kijken als gemeente naar de kwaliteit van de gehele openbare ruimte. Als tijdens een representatieve steekproef 90 procent of meer van de meetlocaties voldoet aan de eisen dan is dat voldoende. Daarnaast bepaalt onze toezichthouder of het nodig is om een locatie toch zo snel mogelijk schoon te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de locatie mogelijk onveilig wordt door het zwerfafval.
  2. Waar zijn de onderhoudsniveau's die de gemeente hanteert in openbare documenten na te lezen?
    • Antw: In de bijlage staat het Beheer KwaliteitsPlan (BKP), daarin staan de onderhoudsniveaus die de gemeente hanteert. Het BKP staat bij de documenten/stukken van de raadsvergadering op 24 september 2019
  3. Welk onderhoudsniveau wordt door de gemeente gehanteerd?
    • Antw: Voor zwerfafval hanteren we onderhoudsniveau B. Meer informatie over de onderhoudsniveaus staat op onze website 

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha